Naar inhoud

Scholing maakt de overstap naar een nieuwe baan makkelijker

Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies wijzigen of verdwijnen. Voor werknemers, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid is het van groot belang dat werknemers desondanks aan het werk blijven. Als mensen hun baan verliezen, zijn training en scholing belangrijk voor het vinden van een nieuwe dienstbetrekking. Ook is het aan te bevelen eerder te beginnen met het begeleiden van overtallige medewerkers.

Dit valt op te maken uit het rapport ‘Overstappen op de arbeidsmarkt – Een onderzoek naar van-werk-naar-werk-beleid en -trajecten’ van de Tilburg University en House of Skills, een publiek-private samenwerking in de metropoolregio Amsterdam. Verantwoordelijk voor de inhoud van dit onderzoeksrapport zijn Irmgard Borghouts-van de Pas, Jana Verschoor en Ton Wilthagen van de Tilburg University en Mark Bosmans van onderzoeksinstituut NIVEL.

Ondersteuning boventalligen

De wetenschappers hebben met steun van kennisbank Instituut Gak en Provincie Noord-Brabant onderzocht of en hoe werkgevers in de periode van 2014 tot en met 2017 boventallige werknemers hebben ondersteund bij het vinden van ander werk, of van die ondersteuning gebruik is gemaakt en wat de uitkomsten zijn. De onderzoekers hebben bij organisaties interviews gehouden en hebben zowel boventalligen als werkgevers in Noord-Brabant geënquêteerd.

Weinig deelname

De onderzoeksresultaten laten zien dat grotere organisaties vaker beleid en trajecten gericht op van werk naar werk toepassen dan kleine bedrijven. Het aanbod aan dergelijke activiteiten is vrij breed, maar van veel activiteiten wordt weinig gebruikgemaakt. Het populairst zijn individuele begeleiding, sollicitatietrainingen en workshops. Ruim driekwart van de boventalligen die opnieuw een baan wenst na ontslag vindt weer ander werk, maar niet altijd tegen dezelfde voorwaarden en meestal in een andere sector. Degenen die een nieuwe baan vinden van lagere kwaliteit dan voor het ontslag, hebben bovendien vaker een slechtere mentale gezondheid.

Training helpt

Verder blijkt dat vooral het volgen van training of scholing bijdraagt aan het sneller vinden van nieuw werk. Gemiddeld zijn degenen die een training of scholing volgen bijna een half jaar korter werkloos na een ontslag. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend. De onderzoekers bevelen werkgevers aan om meer op maat gesneden van-werk-naar-werk-trajecten aan te bieden en daar ook eerder mee te beginnen, liefst voordat ontslag is aangezegd.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van de Tilburg University.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie