Naar inhoud

Schone stadsdistributie dé uitdaging voor logistieke sector

Door de sterke economische groei zet de verstedelijking van Nederland sneller door dan verwacht: een steeds groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Het gevolg is volgens dat grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in versneld tempo verstopt dreigen te raken. Zo leidt de verstedelijking tot een flinke stijging van het vrachtvervoer, omdat retail- en horecabedrijven bevoorraad moeten worden. De logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een forse stijging van het bouwverkeer en ook de groei van online consumentenbestedingen en bijbehorende pakketdiensten gaat haar tol eisen. Door alle transportbewegingen die dit tot gevolg heeft, gaat de geluidsoverlast en luchtvervuiling bovendien sterk toenemen.

Verstedelijking leidt tot verstopping in Nederlandse binnensteden

Om dit doemscenario te voorkomen, dient de logistieke sector nu de kansen grijpen om voor te sorteren op schone stadsdistributie. Dat stelt ABN AMRO in het onderzoeksrapport ‘Zero emissie: staddistributie is toch van ons allemaal?!’. Kansrijke initiatieven voor slimme stadsdistributie oplossingen verdienen volgens de bank een bredere toepassing. Om de steden leefbaar te houden, dient de logistieke sector met ketenpartners serieus werk te maken van de transitie naar een schone stadsdistributie. Er zijn kansrijke lokale initiatieven die de weg hiervoor vrijmaken.

Logistieke sector moet werk maken van transitie naar schone stadsdistributie

Een voorbeeld is de uitstootvrije winkelbevoorrading van binnensteden. Dit is mogelijk door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar goederen worden verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad worden vervoerd. Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistieke operatie vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd. Met als resultaat een hogere efficiency, snellere oplevering én lagere CO2-uitstoot. Dergelijke oplossingen verdienen in een versneld tempo navolging verdienen. Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich echter nog te weinig bewust van de urgentie hiervan. Dat blijkt uit onderzoek dat ABN AMRO en Logistiek.nl onder deze doelgroepen hebben verricht. Hoewel 87 procent vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Bundeling innovatiekracht maakt weg vrij naar schonere stad

Alleen door de krachten in de keten en met lokale overheden te bundelen, kan de logistieke sector stappen zetten om de transformatie te realiseren. “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de ‘early adopters’ van een schone stadsdistributie”, zegt Bart Banning, sectorbankier transport & logistiek bij ABN AMRO. “Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer – gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico's met zich meebrengt. Door deze kosten en risico's vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden in de sectie 'Whitepapers' van CustomerTalk.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie