Naar inhoud

Seinen blijven op groen staan in alle Nederlandse sectoren

Recent is twijfel ontstaan over de vooruitzichten van de Nederlandse economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft week een kwartaal-op-kwartaalgroei van het bruto binnenlands product geconstateerd van slechts 0,2 procent over het derde kwartaal van 2018. Dit is de kleinste kwartaalgroei in ruim 2 jaar en kan een signaal zijn dat de conjunctuurcyclus op zijn top is aangekomen. De macroverwachtingen voor 2018 en 2019 zijn daarom licht neerwaarts aangepast. De verwachting is nu dat de economische groei in Nederland in 2018 jaar uitkomt op 2,6 procent tegen 2,9 procent eerder. De prognose voor 2019 gaat van 2,5 procent naar 2 procent.

Dit valt op te maken uit de ‘Sector Advisory November 2018 – Nederlands bedrijfsleven in economisch perspectief’ van ABN AMRO. Een beknopt overzicht van de bevindingen leert dat de vooruitzichten in Nederland vooralsnog positief zijn.

Macro-economische trends

Het bruto binnenlands product nam in het derde kwartaal van 2018 volgens het CBS met 0,2 procent kwartaal-op-kwartaal flink minder toe dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kwam onder meer door een onverwachte krimp van de investeringen. ABN AMRO verwacht nu dat de economische groei in Nederland dit jaar uitkomt op 2,6 procent tegen 2,9 procent eerder. De prognose voor 2019 gaat van 2,5 procent naar 2 procent.

Investeringsbereidheid

Elk najaar vraagt het CBS aan ondernemers hoe ze aankijken tegen hun investeringen in vaste activa in het volgende jaar. Van de ondervraagden verwacht 19 procent in 2019 meer te investeren dan in het lopende jaar, 70 procent van de ondernemers verwacht gelijkblijvende investeringen en 11 procent van hen verwacht een daling. Per saldo nemen de investeringen in 2019 dus naar verwachting toe. Vorig jaar was het percentage ondernemers dat een daling verwachtte overigens lager. Ondernemers zijn dit jaar dus een beetje negatiever over hun investeringen.

Faillissementen

Het aantal faillissementen is tot en met oktober 2018 met 8 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de daling van het aantal faillissementen aan de ene kant en de stijging van het aantal bedrijven aan de andere kant is de faillissementsgraad in de meeste sectoren nog erg laag. De daling van het aantal faillissementen lijkt echter in de laatste maanden van dit jaar te zijn gestabiliseerd. Daarom wordt geen verdere daling van het aantal faillissementen verwacht, maar een lichte stijging van tussen de 0 procent en 5 procent.

Stand van de sectoren

De seinen blijven op groen staan voor alle sectoren:

  • agrarische sector: de warme zomer zorgde voor hogere kosten;
  • food: de lagere afzetprijzen zetten druk op de omzet;
  • industrie: het optimisme is getemperd maar de seinen staan nog op groen;
  • bouw: de hoogconjunctuur in de bouw heeft zijn keerzijde;
  • retail: het positieve sentiment vertelt niet het hele verhaal;
  • leisure: het personeelstekort beïnvloedt de stemming;
  • transport: de ondernemers zijn optimistisch ondanks een lage marge;
  • technologie, media en telecom: de IT-branche is de drijvende kracht achter de groei van de sector;
  • zakelijke diensten: de dienstensector profiteert van het gunstige economische klimaat.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden in de sector ‘Whitepapers’ van CustomerTalk.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie