Naar inhoud

Selfservice belangrijke functionaliteit voor business intelligence

Organisaties die succes willen boeken met programma's met business intelligence (BI) doen er goed aan om zakelijke gebruikers selfservice functionaliteiten te bieden die het besluitvormingsproces ondersteunen. Bijna twee derde van de zakelijke en IT-managers is van mening dat gegevensanalyse op basis van selfservice een aanzienlijk concurrentievoordeel oplevert. De helft is van mening dat een dergelijke aanpak waardevolle nieuwe inzichten kan opleveren. Volgens 54 procent is het verbeteren van de mogelijkheden voor datavisualisatie van strategisch belang voor hun organisatie.

Belang selfservice

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Qlik, IT-dienstverlener gericht op visual analytics, en onderzoeksinstituut Forbes Insights, onder ruim 400 zakelijke en IT-managers op senior niveau uit Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific. De studie leert dat de functionaliteit die selfservice-mogelijkheden biedt de belangrijkste succesfactor voor BI. Data governance en informatiebeveiliging zijn daarbij de grootste zorg.

Identificatie kansen

Kijkend naar waar selfservice BI de meeste waarde kan toevoegen, wijst 69 procent van de respondenten het identificeren van zakelijke kansen aan als belangrijkste kans. Ook een geoptimaliseerde of dynamische prijsbepaling en het meten van de productiviteit scoren hoog, met respectievelijk 63 procent en 65 procent. De vakgebieden waarin met selfservice BI waarde wordt gecreëerd zijn volgens de respondenten: financieel beheer (67%), verkoop (61%), marketing (60%) en compliance (60%).

Initiatieven selfservice

De respondenten zijn ook gevraagd hoe de meeste initiatieven voor selfservice BI tot stand komen. In een kwart van de organisaties speelt het senior management een belangrijke rol, maar in de meeste gevallen (64%) is een combinatie van inspanningen van het senior management en een reeks van 'bottom up'-initiatieven nodig om draagvlak voor een dergelijke omgeving te creëren. Bijna drie op de vier respondenten zegt hun IT-afdeling aan te sporen om nauwer samen te werken met businessunits om de toegang tot interne bedrijfsgegevens en externe data uit te breiden.

Complexiteit bronnen

Ondanks dat de respondenten positief zijn over de resultaten van selfservice BI, maken IT-afdelingen en lijnmanagers zich ook zorgen. Het meest prangende probleem in relatie tot selfservice, is de complexiteit die gepaard gaat met het combineren van gegevens uit diverse informatiebronnen. 20 procent van de respondenten noemt dit als belangrijkste uitdaging. Het beschermen van data komt met 14 procent op de tweede plaats. Volgens de respondenten vraagt een succesvol selfservicemodel om een effectieve aanpak van data governance die niet alleen de informatiebeveiliging en data-integriteit waarborgt, maar gebruikers ook het vertrouwen geeft dat hun analyses op volledige en accurate datasets zijn gebaseerd.

Toegang kennis

De tijd dat inzicht in data alleen was voorbestemd aan het management ligt inmiddels achter ons”, stelt Sabine Palinckx, country manager Benelux bij Qlik. “Steeds meer organisaties zien in dat het toegankelijk maken van het kenniskapitaal voor iedereen binnen de organisatie, leidt tot betere resultaten. Medewerkers in alle lagen van het bedrijf kunnen hierdoor waar en wanneer ze maar willen beslissingen on the spot nemen. Het is echter wel belangrijk dat met de toename selfservice BI ook duidelijk is wie er eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en integriteit van data. Ook governance is een belangrijk speerpunt en daarom vaak al ingeregeld in de BI-software.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Qlik.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie