Naar inhoud

Snelheid digitale transformatie vormt groot obstakel

De snelheid waarmee digitale transformatie plaatsvindt, wordt gezien als de belangrijkste hobbel bij de ontwikkeling van software. Meer dan de helft van de organisaties geeft aan dat verandering van applicatiefunctionaliteit de grootste uitdaging is. Om controle te krijgen over de stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties op jaarbasis meer en meer uit aan testen en kwaliteitsborging. Ook in Nederland wordt steeds meer besteed aan softwaretesten en borgen van kwaliteit.

Kwaliteitsborging en softwaretesten

Dit blijkt uit de zevende editie van het jaarlijkse World Quality Report, dat de actuele stand van zaken onderzoekt op het gebied van kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd. Het rapport is een initiatief van IT-dienstverleners Capgemini, HP en Sogeti. Het belangrijkste obstakel bij software-ontwikkeling is de snelheid waarmee digitale transformatie plaatsvindt, leert het onderzoek. Om controle te krijgen over de stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties op jaarbasis 9 procent meer uit aan testen en kwaliteitsborging. In de Benelux is dat 11 procent.

Automatisering testen applicaties

Wat verder opvalt, is dat 34 procent van de organisaties in de Benelux aangeeft dat het testen van applicaties in bijna de helft van de projecten volledig geautomatiseerd is. Wereldwijd is dat bij slechts 19 procent van de organisaties het geval. Van het totale test- en kwaliteitsborgingsbudget wordt op internationaal niveau bijna de helft (49%) uitgegeven aan onderhoudswerk voor applicaties. Het budget dat gespendeerd wordt aan nieuwe software is gedaald met 1 procent, nu organisaties zich vooral richten op het beter omgaan met de voortdurende transformatie van applicaties.

Naadloze klantervaring als motivatie

Organisaties blijven investeren in het beveiligen van de integriteit van hun systemen. Meer dan vier van de vijf bedrijven en instellingen (81%) geeft dit aan als hoofddoel voor softwaretesten. Dit verhoogd beveiligingsbewustzijn wordt gedreven door de digitale transformatie van organisaties. Daarmee is softwaretesten voor veel organisaties van cruciaal belang voor de bedrijfszekerheid. Klantervaring speelt nu echter een bijna even grote rol voor organisaties. 79 procent geeft aan dit als een belangrijke overweging voor kwaliteitsborging en testen te zien. Dit markeert een opmerkelijke verschuiving voor organisaties, die zich nu steeds meer lijken te realiseren dat klanten - telkens wanneer zij contact hebben met het bedrijf - een soepele, naadloze klantervaring vereisen.

Belang veiligheid applicatie-ontwikkeling

Het lijkt erop dat de Benelux voorop loopt in relatie tot het belang van softwaretesten. Dat zien we ook terug in de cijfers over het belang van veiligheid bij applicatie-ontwikkeling. Op een schaal van 7 geven Benelux-organisaties aan dat security topprioriteit heeft, met een score van 6,4. Die score bedraagt op wereldwijd niveau 6,2”, zo vertelt Marco van den Brink, verantwoordelijk voor kwaliteitsborging en softwaretesting bij Sogeti in Nederland.

Grotere flexibiliteit door kortere levenscycli

Ook blijkt dat meer budget wordt besteed aan ontwikkelmethoden waarbij de developer verantwoordelijk blijft, zogenaamde DevOps, en agile processen. Meer dan de helft (59%) van de respondenten zegt bij tenminste de helft van de projecten binnen de organisatie gebruik te maken van DevOps-principes. 47% maakt gebruik van virtuele testomgevingen. Terwijl organisaties hun testpraktijken en -procedures moderniseren, hebben ze tegelijkertijd te maken met steeds kortere levenscycli van programma's en applicaties. Hierdoor zijn ze gedwongen meer hardware en infrastructuur op het gebied van testen aan te schaffen. De uitgaven daarvoor zijn vanaf 2014 dan ook met 5 procent gestegen tot 38 procent. En hoewel het budget voor nieuwe transformatiewerkzaamheden met 1 procent is gedaald, zegt bijna een op de drie organisaties (29%) van plan te zijn de komende twee jaar Testing Centers of Excellence (TCoE) te ontwikkelen.

Toename testen levert nieuwe functies op

Nu de markt van kwaliteitsborging steeds volwassener wordt, groeit deze functie uit tot een kritisch bedrijfsonderdeel. Dit betekent ook dat er nieuwe functies ontstaan nu steeds meer organisaties overgaan op DevOps en agile. De vraag naar die functies, zoals software development test engineers, neemt naar verwachting alleen maar toe nu kwaliteitsborging een steeds centralere rol in de bedrijfsvoering van organisaties zal spelen.

Steeds snellere zakelijk transformaties

Technologische ontwikkelingen zoals het Internet of Things, big data en mobiliteit leiden tot snellere zakelijke transformaties dan ooit tevoren. Bedrijven moeten wendbaar zijn om voorop te blijven lopen en om te kunnen voldoen aan de nieuwe manier van bedrijfsvoering”, zegt Raffi Margaliot, senior vice president van HP Software. “Dit rapport laat zien hoe snel IT-managers reageren op de megatrends die de IT-branche zo snel veranderen en welke stappen zij nemen om gelijke tred te houden met de eisen van hun klanten, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit van applicaties en klantervaring.”

Het onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Sogeti.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie