Naar inhoud

Sociale media en klantfeedback

Heb je aan een organisatie al eens een vraag gesteld via Facebook of Twitter? Menig bedrijf heeft daarvoor tegenwoordig een webcare-team klaarstaan om jou online van een antwoord te voorzien. Een onderneming als Coolblue geeft zelfs de voorkeur aan interactie met klanten via sociale kanalen. De sociale media hebben zich ontwikkeld tot volwaardige klantcontactkanalen. Maar hoe ervaren consumenten dit eigenlijk? Onze eerste bevindingen zijn uitermate interessant.

Angst voor sociale media

Voor veel consumenten zijn sociale media het ideale middel om ervaringen te delen met anderen, waaronder ook (aankoop)ervaringen met organisaties. Dit kan positief werken wanneer klanten enthousiast zijn, maar uiteraard worden ook frustraties en klachten gedeeld. Voor bedrijven kunnen sociale media daardoor behoorlijk beangstigend en ongrijpbaar zijn, aangezien er niet altijd invloed op kan worden uitgeoefend en de impact enorm kan zijn. Denk hierbij aan het voorbeeld van Youp van ’t Hek en T-Mobile, waarbij de imagoschade voor T-Mobile werd geschat op meer dan 200.000 euro.

Inrichting van webcare

Door de toenemende invloed van sociale media is in de afgelopen jaren de inzet van webcare door bedrijven explosief gegroeid. Dit ging in de beginfase met name om damage control: zo snel mogelijk reageren op negatieve berichten om te voorkomen dat deze zich snel verspreiden. Inmiddels wordt webcare ook veelvuldig ingezet om te reageren op vragen, opmerkingen of klachten van klanten en is daarmee een soort van online klantenservice. De top 10 van Nederlandse webcare-accounts heeft via sociale media gemiddeld 340 contactmomenten per dag. Dat zijn op jaarbasis ruim 124.000 (!) contactmomenten.

Integratie van feedback

Gezien de enorme toename van het gebruik van sociale media zijn het, naast reguliere contactkanalen als telefonisch, schriftelijk (brief en e-mail) en fysiek, inmiddels volwaardige contactstromen voor bedrijven. Dit betekent ook dat er een groeiende behoefte is aan inzicht in de ervaringen van klanten met deze nieuwe vorm van klantinteractie. De inzet van klantfeedback leent zich hier uitstekend voor. Begin 2015 is IT-dienstverlener gericht op closed loop feedback Expoints daarom, in samenwerking met energiemaatschappij Eneco, gestart met het uitvragen van feedback naar aanleiding van conversaties op sociale kanalen. Kort na contact met het webcare-team wordt een feedbacklink binnen de Facebook- of Twitter-conversatie geplaatst. De eerste resultaten zijn verrassend en uiterst positief.

Wat vinden klanten?

Opmerkelijk is dat het reactiepercentage 50 procent hoger ligt ten opzichte van een feedbackverzoek na telefonisch klantcontact. Consumenten zijn dus zeer bereidwillig om feedback te geven na een contact via sociale media. In de waardering voor het klantcontact is ook een groot contrast zichtbaar. Zo wordt het webcare-contact met gemiddeld een 8,8 een rapportpunt hoger beoordeeld dan telefonisch klantcontact. Bij de Net Promoter Score is het verschil 25 punten, ten positieve. De scores via Facebook liggen zelfs nog iets hoger dan via Twitter.

Interactief en persoonlijk

Verder leverde het contact via sociale media in 94 procent van de gevallen het gewenste resultaat op ten opzichte van 80 procent bij telefonisch klantcontact. Niet voor niets geeft 98 procent van de klanten van Eneco dus aan een volgende keer waarschijnlijk weer via sociale media contact te zoeken. Tot slot viel op dat veel klanten uit zichzelf aangeven zeer te spreken te zijn over de snelheid van reageren. Daarnaast ervaart men het contact via sociale platformen als interactief, persoonlijk en  menselijk.

Webcare rules, zo lijkt ‘t!?

Al met al zeer bemoedigende uitkomsten, maar enige voorzichtigheid bij deze eerste resultaten is gewenst. Er wordt vooralsnog alleen feedback gevraagd aan klanten die via direct messages contact hebben gehad en dit geeft mogelijk een wat vertekend beeld. Neemt niet weg dat consumenten enthousiast zijn over deze online variant van de klantenservice. Is dit succes voor een deel gelegen in het feit dat webcare-medewerkers meer privileges en ruimte krijgen dan bij reguliere contactafdelingen? Wellicht. Het is vaak out of the box ingestoken, informeler en buiten de bestaande structuren. Ook wordt het webcare-contact mede hierdoor heel persoonlijk en menselijk gevonden.

Vrijheden en verantwoordelijkheden

Wij hebben al eens benoemd dat het beperken van vrijheden en verantwoordelijkheden van medewerkers vaak ten koste gaat van de klantwaardering. Onze verwachting is dat klantcontact via online kanalen in de komende jaren verder toeneemt. Wij zijn benieuwd wat de gevolgen hiervan gaan zijn voor de traditionele klantcontactkanalen. Gaat er van elkaar worden geleerd, of blijven het voorlopig nog twee aparte werelden? Klanten verwachten in ieder geval dezelfde excellente service, ongeacht het gekozen contactkanaal.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie