Naar inhoud

Stagnatie groei zakelijk gebruik tablets in Nederland

Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in de afgelopen twaalf maanden ongeveer gelijk gebleven met 28 procent. De Apple iPad kent daarin het grootste aandeel; circa 73 procent van de tablets is een iPad. Het aandeel van Apple in het totaal is ten opzichte van begin 2014, toen het aandeel 76 procent bedroeg, wel iets kleiner geworden. Microsoft laat een groei zien, met een aandeel van ongeveer 9 procent ten opzichte van 3 procent vorig jaar.

Eindgebruikersapparatuur

De introductie van de Surface Pro 2 in oktober 2013, de Surface Pro 3 in mei 2014 en de meeste recente Surface Pro 4 in oktober 2015 zullen daar het belangrijkste aandeel in hebben gehad. Dit blijkt uit circa 5.000 interviews die databasemarketingorganisatie Computer Profile het afgelopen jaar hield met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen, met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

Tablets

De explosieve groei in het gebruik van zakelijke tablets na de introductie van de eerste iPad is nu wel voorbij. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van zakelijke tablets lijkt in verhouding gelijk te blijven. Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in het afgelopen jaar blijven steken op 28 procent.

Desktops

Wanneer er wordt gekeken naar het gemiddelde aantal desktops per locatie, dan is dit in de loop der jaren aan het afnemen. De meeste desktops worden nog steeds gebruikt in de publieke sector: onderwijs, gezondheidszorg en de overheid. Van deze drie worden er de meeste desktops binnen het onderwijs gebruikt. Het is aannemelijk dat de afname van desktops een resultaat is van de opkomst van tablets, hybrides en andere smart mobile devices. De afgelopen drie jaren was er eveneens een dalende trend te zien voor het gemiddelde aantal desktops per locatie.

Thin clients

Het aandeel van thin clients in het totaal aantal gebruikte systemen is de laatste jaren aan het stijgen. Begin 2014 bedroeg het percentage thin clients 30 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, begin 2015 was dat 36 procent en inmiddels is dat verder gestegen naar ruim 37 procent. Binnen de overheid en de gezondheidszorg wordt het meest gebruikgemaakt van thin clients, respectievelijk 64 procent en 92 procent. Het zwaartepunt ligt bij organisaties tussen de 200 en 500 werknemers. Van al deze locaties worden er op ruim 44 procent thin clients gebruikt.

HP en Dell

Voor de pc-markt, desktops en laptops, heeft HP het grootste aandeel in het totaal van de gebruikte systemen (45%). Het aandeel van HP is met circa 52 procent het hoogst bij bedrijfsvestigingen in het segment 50 tot 250 medewerkers in Nederland (medium sized businesses). Bij national enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) is de ruimte die de concurrentie in weet te nemen het grootst en heeft HP een aandeel van 40 procent. Bijna 37 procent van alle pc's is een systeem van Dell. Dell komt in Nederland het meest voor bij national enterprises.

Lenovo en Fujitsu Siemens

Voor Lenovo geldt dat het aandeel het grootst is bij de grotere bedrijfsvestigingen in Nederland. Fujitsu Siemens kent haar grootste aandeel voornamelijk in de publieke sector, in het bijzonder bij de overheid. Lenovo komt het meest voor in de branches ICT & Utilities (22%), Industrie (14%) en Handel (13%). De trend van de afgelopen jaren laat voor HP een relatief stabiel beeld zien. Het aandeel blijft tussen de 45 en 48 procent schommelen. Dell blijft vrij constant tussen de 33 en 36 procent. Fujitsu Siemens lijkt 3 procentpunt terrein te geven in de laatste vier jaar. Lenovo had in 2010 nog een aandeel van een kleine 3 procent en heeft dat de afgelopen jaren gestaag op weten te bouwen tot de huidige 8 procent.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie