Naar inhoud

Startende innovatieve bedrijven krijgen steun TU/e en BOM

De Technische Universiteit Eindhoven, TU/e, en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, BOM, gaan hun krachten bundelen voor startende ondernemingen. Doel van deze samenwerking is het TU/e Science Park versneld te ontwikkelen tot een broedplaats voor innovatieve bedrijvigheid. Daar wordt beoogd vernieuwende ondernemers extra ruimte te geven zich te ontwikkelen en hun initiatieven tot levensvatbare, succesvolle bedrijven uit te bouwen.

Energie, gezondheid en mobiliteit

Deze week hebben de TU/e en de BOM een intentieovereenkomst gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijvenpark. Vooral projecten op het gebied van duurzame energie, slimme mobiliteit en gezond ouder worden krijgen op de campus speciale aandacht. Dit sluit nauwkeurig aan bij de strategische werkvelden Energy, Health en Smart Mobility van de TU/e.

Kennisintensieve bedrijfsontwikkeling

De campus dient op termijn uit te groeien tot een centrum waar onderzoekers, ondernemende studenten en nieuwe bedrijven elkaar vinden en versterken. De deskundigheid van de BOM moet bijdragen aan bedrijfsontwikkelingen, financieringen, logistieke processen en het aantrekken van kennisintensieve buitenlandse ondernemingen.

Handhaven internationale positie

De krachtenbundeling vergroot de kans dat het TU/e Science Park nieuwe paradepaardjes van de Brabantse economie zal voortbrengen”, zegt Jan Pelle. Hij is directeur van de BOM. “Een goed werkend ecosysteem van innovatie is voor Noord-Brabant een voorwaarde zijn sterke internationale positie te handhaven. Door de wisselwerking tussen ideeën en ondernemerschap kunnen nieuwe producten, diensten en bedrijven ontstaan met wereldwijde impact.”

Kennis omzetten in waarde

De samenwerking met de BOM versterkt voor de TU/e de ambities kennis om te zetten in waarde. “Valorisatie van onze onderzoeksresultaten is van wezenlijk belang”, stelt Jan Mengelers. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. “Het netwerk, de deskundigheid en de financiële slagkracht van de BOM kunnen enerzijds voor startende ondernemers een extra zet betekenen. Anderzijds is het voor de ontwikkeling van onze campus enorm belangrijk. Voor de regio kan dit als een vliegwiel werken.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie