Naar inhoud

Stikstofuitspraak heeft gevolgen voor vrijwel alle sectoren

De stikstofmaatregelen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Plan Aanpak Stikstof (PAS) hebben gevolgen voor vrijwel alle bedrijfssectoren in Nederland. De impact verschilt echter sterk per sector. De bouw, het vastgoed en de agrarische sector worden direct getroffen door de stikstofuitspraak. Ook de toeleveranciers in de industrie en de transportsector worden stevig geraakt. Voor de modulaire bouwers en de aanbieders van duurzame vervoersconcepten ontstaan echter kansen.


Vrijwel alle sectoren geraakt door stikstofuitspraak

Dat concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Stikstof waait breed uit over sectoren’, waarin de gevolgen van het stikstofbesluit per sector in kaart worden gebracht op basis van de huidige omstandigheden. Het risico op faillissementen in de sector, het risico op omzetdaling van de sector en de beperking van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten liggen hier aan ten grondslag. Voor de bouw- en de vastgoedsector is het risico op faillissementen veruit het grootst nu veel projecten geen doorgang vinden, omdat geen of nauwelijks vergunningen worden afgegeven. In de agrarische sector hebben de maatregelen tot gevolg dat de omvang van de veestapel in Nederland afneemt. Dit heeft effect op de agrarische sector, maar ook op toeleveranciers en afnemers van de veehouderijen.

Stilvallen bouwprojecten heeft ook effect op andere sectoren

Het stilvallen van bouwprojecten kan op zijn beurt leiden tot faillissementen onder toeleveranciers in de industriële sector. Ook wanneer bouwbedrijven hun investeringen uitstellen, pakt dit negatief uit voor de industrie. Dit kan onder meer leiden tot lagere omzetten voor producenten en groothandelaren van machines, gereedschap, zwaar materieel en transportmiddelen. Uitstel van infrastructurele projecten heeft daarnaast gevolgen voor leveranciers van sensoren, onderdelen voor bruggen, sluizen en sporen. Ook veel logistieke bedrijven zijn deels afhankelijk van de bouwsector. Zo is de bouw goed voor naar schatting 40 procent van het vrachtvolume in de binnenvaart. Uitstel of afstel van bouwprojecten kan dus druk zetten op volumes en tarieven in de binnenvaart. Niet alleen het wegvallen van bouwactiviteiten heeft impact op logistieke bedrijven, ook loopt de afgifte van bouwvergunningen voor distributiecentra gevaar.

Stikstofuitspraak biedt ook kansen voor ondernemers

Verder worden er ook minder voor de hand liggende sectoren geraakt. Zo wordt het moeilijker het aantal datacenters uit te breiden, zorgwoningen – die hard nodig zijn – worden met vertraging gebouwd, worden bouwplannen voor winkels doorkruist en festivals die vlakbij kwetsbare natuurgebieden plaatsvinden, kunnen niet doorgaan. Ook leveranciers van auto’s met conventionele motoren kunnen worden getroffen. Toch zijn de gevolgen niet alleen negatief, benadrukken de onderzoekers. “Modulair en circulair bouwen biedt goede mogelijkheden om door de vergunningsprocedure te komen. De uitspraak biedt dan ook vooral kansen voor bouwers die modulair of prefab bouwen of voor verhuurders en producenten van elektrisch bouwmaterieel, zoals kranen, speciale transportmiddelen en alternatieven voor dieselaggregaten, zoals grote batterijen”, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw en vastgoed bij ABN AMRO. “Ook autohandelaren die vooroplopen in de verkoop van elektrische auto’s kunnen profiteren. Dat geldt ook voor voorlopers op het gebied van mobility as a service-concepten en deelplatformen. Want als auto’s vaker worden gedeeld, kan dit de groei van het aantal auto’s op de weg beperken en daarmee ook de uitstoot van stikstof.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden in de sectie ‘Whitepapers’ op CustomerTalk.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie