Naar inhoud

Strategische kijk op duurzaamheid laag op ondernemingsagenda

In de samenleving is een toenemende mate aandacht voor milieubewust ondernemen. Werknemers in het midden- en kleinbedrijf geven aan sterk vóór milieu-actie te zijn, maar stellen tegelijkertijd ook dat hun werkgevers nog te weinig doen om hun ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk te verkleinen. Nederlandse organisaties lopen dan ook eenvoudig te realiseren financiële voordelen en effecten van corporate social responsibility (CSR) mis die mogelijk worden gemaakt door een verbeterde technologiekeuze. Zo zouden eenvoudige wijzigingen op afdrukgebied kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van stroomverbruik, afval en kosten.

Vooral oog voor snelle oplossingen

Dit leert een onderzoek van onderzoeksinstituut Coleman Parkes in opdracht van technologiebedrijf Epson. Zakelijke milieu-inspanningen blijven vooralsnog gericht op snelle oplossingen, zoals recycling van papier en energiezuinig licht, die volgens 45 procent van de respondenten zijn ingevoerd in hun organisaties. Maar kansen op de langere termijn met een hoge impact die tot verbeteringen van het bedrijfsresultaat zouden kunnen leiden, met inbegrip van onderzoek naar de technologieën die zij implementeren, worden op dit moment nog onbenut gelaten. Het is zelfs zo dat slechts een derde (34%) van de respondenten aangeeft dat hun organisatie gericht bezig is met het bewaken van hun milieu- en energie-efficiëntie en slechts 22 procent gaf aan dat zij kijken naar inspanningen om hun algehele CO2-voetafdruk te verkleinen.

Tijd en kosten mogelijke belemmeringen

Mogelijk staat een strategische kijk op duurzaamheid laag op de ondernemingsagenda vanwege de tijd en kosten die dergelijke inspanningen zouden vereisen, aangezien 22 procent van de respondenten het ermee eens was dat milieubehoud alleen een focuspunt zou zijn als er geen extra kosten aan de implementatie zouden zijn verbonden. En hoewel 48 procent van de respondenten van mening is dat het belang dat wordt gehecht aan duurzaamheid binnen hun organisatie in het afgelopen jaar is toegenomen, geeft 18 procent toe dat deze inspanningen alleen werden verricht om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Onbekend met technologische mogelijkheden

Verrassend genoeg beseft slechts 40 procent van de respondenten welke milieuvoordelen de juiste technologie kan bieden. In een tijd dat in toenemende mate technologie wordt ingevoerd in meerdere sectoren en organisaties, is dit een gebied waar organisaties milieuverbeteringen op de langere termijn kunnen genereren en tegelijkertijd hun financiële resultaten kunnen verbeteren.

Eenvoudige besparingen met afdrukken

Afdrukpraktijken en de technologie die hierbij wordt gebruikt, vormen één gebied waar bedrijven eenvoudig besparingen zouden kunnen realiseren. Het is belangrijk op te merken dat respondenten weliswaar denken dat hun productiviteit met bijna een kwart (20%) zou afnemen als afdrukken niet meer beschikbaar zou zijn in hun organisatie, maar dat er mogelijkheden liggen om de afdrukpraktijken te verbeteren. Het onderzoek benadrukt dat 46 procent van de items die worden afgedrukt onmiddellijk wordt weggegooid of nodig is voor gebruik op zeer korte termijn. Het is zelfs zo dat 10% van alle items nooit wordt opgehaald bij de printer. Dit suggereert dat een evaluatie van het afdrukbeleid en een betere controle over hoe afdrukken wordt beheerd een goede zaak zou zijn.

Dubbelzijdig afdrukken als standaard

“Er zijn meerdere oplossingen die organisaties kunnen implementeren om het afdrukken beter te beheren”, aldus Ward Estoppey, channel marketing manager bij Epson Nederland. “Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft (40%) van alle organisaties dubbelzijdig afdrukken als standaard heeft ingesteld op hun printers. Alleen al door dit te doen, kunnen bedrijven het papierverbruik met de helft verminderen. Daarnaast kan een evaluatie van de beschikbare afdruktechnologie verdere milieukansen en kostenbesparingen bieden. Inkjettechnologie kan de kosten van afdrukken met 50 procent verlagen, in vergelijking met lasertechnologie, en bovendien het stroomverbruik en afval met respectievelijk 96 procent en 94 procent doen afnemen. Daar komt nog bij dat managed print services een oplossing bieden voor het monitoren en optimaliseren van afdrukvolumes en kosten.”

Werknemers als drijvende kracht

Maar liefst 95 procent van de individuele werknemers is van mening dat bescherming van het milieu belangrijk is en waarschijnlijk zijn het deze werknemers die als drijvende kracht achter toekomstige inspanningen zullen fungeren. Over de hele linie doet slechts 14 procent van alle organisaties geen enkele poging om eco-initiatieven te implementeren, en hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat de persoonlijke betrokkenheid van werknemers zich op één lijn bevindt met het enthousiasme van bedrijven voor het verbeteren van milieupraktijken, ligt de sleutel voor bedrijven bij inzicht in de aanvullende voordelen die de juiste acties kunnen hebben voor het bedrijfsresultaat.

Recyclinginspanningen steeds belangrijker

In de toekomst zouden technologieën zoals PaperLab van Epson, een in het kantoor te gebruiken systeem voor het maken van nieuw papier van veilig versnipperd afvalpapier met minimaal gebruik van water, wel eens tot een ingrijpende wijziging kunnen leiden in de manier waarop wij recycling op kantoor benaderen. En aangezien 48 procent van de respondenten aangaf dat recyclinginspanningen steeds belangrijker worden bij hun op kantoor, zal dit een belangrijke stap voorwaarts vormen waar zowel zakelijke als milieuvoordelen aan verbonden zijn.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie