Naar inhoud

Student vreest voor mismatch studie en toekomstige arbeid

In een samenleving die uitdrukkelijk gekenmerkt wordt door veranderingen die elkaar in exponentieel tempo opvolgen, wordt een enorme flexibiliteit gevraagd aan het onderwijs. Onderwijsinstellingen leiden hun leerlingen veelal op voor vakken die nog niet eens bestaan. Maar liefst 40 procent van de Nederlandse studenten twijfelt dan ook of de huidige studie hen klaarstoomt voor de banen van de toekomst.

Stand van zaken onderwijs

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De Digitale Student – Hoe ICT in het onderwijs echt ervaren wordt’ van IT-dienstverlener New Day at Work onder ruim 1.000 Nederlandse studenten van meer dan 150 verschillende onderwijsinstellingen. Tevens geeft één op de tien studenten aan ontevreden te zijn over het vakaanbod van de huidige opleiding. De studenten hebben ook aangegeven bepaalde zaken, zoals informatievoorziening, graag anders te zien.

Personal analytics

Het onderzoek toont aan dat de student in de toekomst de studies meer gepersonaliseerd samengesteld wil zien (60%). Zo geeft 40 procent aan liever de persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen in plaats van beroepsgerichte vaardigheden. Daarnaast is het voor studenten belangrijk om beter inzicht te hebben in de studieresultaten. De meerderheid (61%) geeft aan beter te presteren wanneer zij inzicht hebben in hun studievoortgang en meer dan een kwart van de studenten (28%) vindt het belangrijk om de studieprestaties af te kunnen zetten tegen die van studiegenoten. Hieruit blijkt dat er alsmaar meer behoefte is naar heldere informatievoorziening en personal analytics.

Instelling overschrijdend leren

Naast personal analytics is instelling overschrijdend leren ook een wens van studenten. De helft van de studenten geeft namelijk aan dat zij van alle lessen bij alle onderwijsinstellingen gebruik willen maken. Bovendien zegt 40 procent van de studenten minder snel af te haken wanneer het onderwijsprogramma makkelijk verrijkt kan worden met het aanbod van andere onderwijsinstellingen.

Nieuw en innovatief onderwijsprogramma

“De arbeidsmarkt van vandaag vraagt om een nieuw en innovatief onderwijsprogramma, dat aansluit op de wensen en behoeftes van de student”, aldus Gijs van Hees, opportunitymaker educatie bij New Day at Work. “Dit betekent dat met name specifieke competenties als samenwerken, probleemoplossend vermogen en goede communicatieve vaardigheden een steeds grotere rol moeten krijgen. Eerlijk is eerlijk, in de toekomst gaan er banen verdwijnen ten gevolge van bijvoorbeeld robotisering. Toch zijn er competenties die de robot nooit kan overnemen; de 21st century skills. Het lesmateriaal – analoog en digitaal – en informatievoorziening moeten zo worden ingericht dat de student de mogelijkheid heeft om deze skills optimaal en efficiënt te leren.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van New Day at Work.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie