Naar inhoud

Studenten ervaren meer werkdruk en stress door studie thuis

Ook op de hogescholen en universiteiten in Nederland heeft de coronacrisis een enorme impact. Werk en studie vinden op dit moment voornamelijk vanuit huis plaats. Vooralsnog is bovendien onduidelijk wanneer daar verandering in komt. Daar waar al sinds mensenheugenis collegezalen en praktijklokalen het domein vormen voor studeren en doceren, gebeurt dat nu ietwat onwennig via online kanalen. Dat verhoogt de werkdruk en de stress onder de studenten en de medewerkers van deze onderwijsinstellingen.


Thuis studeren en werken

Dit blijkt uit een survey om te peilen hoe het thuis studeren en werken op een universiteit wordt ervaren, dat de Erasmus Universiteit Rotterdam eind april 2020 in eigen kring heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 1.384 medewerkers deelgenomen, 1.079 uit Nederland en 305 uit andere landen. Maar liefst 4.823 studenten hebben deelgenomen, waarvan 3.451 studenten uit Nederland en 1.372 studenten uit andere landen.

Hoewel er ook voor de coronacrisis een hoge druk en stress werden ervaren, lijkt er nu sprake te zijn van een nog hogere druk en stress dan eerder het geval was. De druk is bij iedereen hoog, maar toch lijkt het medewerkers beter af te gaan dan studenten. Wel zijn er verschillen waargenomen tussen functie en thuissituatie. Zo ervaren docenten significant meer werkdruk en werkstress dan andere medewerkers. Dit geldt ook voor medewerkers en studenten met zorgtaken.

Alleenstaanden ervaren over de gehele linie meer eenzaamheid. De thuissituatie van studenten maakt weinig verschil voor het ervaren van studiedruk en studiestress, maar studenten die alleen wonen hebben wel meer mentale klachten. Promovendi ervaren significant meer negatieve gevoelens – zoals somberheid, piekeren en angst – dan de andere groepen medewerkers. Verder zijn zowel studenten als medewerkers veelal tevreden over de communicatie vanuit de universiteit.

Beleving studenten

Voor 30 procent van de studenten verloopt het thuis studeren goed tot erg goed. 40 procent geeft echter aan dat dit niet goed gaat. 73 procent van de studenten aan de universiteit geeft aan dat er zaken zijn die het thuis studeren lastig maken, zoals afleiding door huisgenoten, motivatie en concentratie. Nederlandse studenten gaat het thuis studeren significant beter af in vergelijking met studenten uit andere landen.

Een opvallende uitkomst is dat studenten die alleen wonen meer last hebben van angst en eenzaamheid. Bovendien piekeren ze meer. Studenten die zorgtaken of inwonende kinderen hebben, ervaren meer studiedruk en studiestress. 38 procent van de studenten zeggen wel hulp vanuit de universiteit te kunnen gebruiken. Daarbij worden onder andere begeleiding, duidelijke communicatie en drukverlaging genoemd.

Beleving medewerkers

Iets meer dan de helft van de medewerkers geeft aan dat het thuiswerken goed tot erg goed verloopt. Daar staat tegenover dat 16 procent aangeeft dat het thuiswerken niet goed gaat. Ook voor de medewerkers geldt dat Nederlandse medewerkers het thuiswerken beter beoordelen dan medewerkers uit andere landen. Zaken die het thuiswerken belemmeren, zijn onder andere de werkplek, de zorg voor kinderen en concentratieproblemen.

Medewerkers met een wetenschappelijke functie ervaren meer werkdruk en werkstress dan ondersteunend personeel. Dit geldt in het bijzonder voor docenten. Promovendi ervaren de meeste negatieve gevoelens van alle medewerkers. Verder geeft 41 procent van de medewerkers aan hulp te kunnen gebruiken vanuit organisatie. Daarbij worden communicatie, begrip en advies het meest genoemd.

Acteren op hulpvraag

“We zijn trots op de veerkracht die onze medewerkers en studenten tonen”, zegt Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dit hebben we al eerder ervaren en dit wordt bevestigd door het onderzoek. Toch ondervinden verschillende groepen moeilijkheden in het thuis studeren en werken. Hierop ondernemen we verschillende acties.” Hierbij kan gedacht worden aan het intensiveren van het contact, het leren omgaan met stress en onzekerheid, het aanbieden van een hulpplatform als ‘Are you OK out there?’ voor studenten en ‘OpenUp’ voor medewerkers en het steunen van studenteninitiatieven zoals ‘StayRotterdam’.

“In het bijzonder zijn wij benieuwd naar wat we kunnen leren van studenten en medewerkers die veerkrachtig omgaan met vanuit huis werken en studeren”, vertelt Rutger Engels. “Van cruciaal belang is hoe we deze kennis en hun inzet kunnen gebruiken om degenen die het moeilijker hebben te helpen. We blijven dit onderzoek herhalen om goed zicht te hebben op hoe het met onze studenten en medewerkers gaat en om gericht verbeteringen te kunnen doorvoeren. Uit de survey blijkt namelijk dat in deze crisis sommigen in onze gemeenschap kwetsbaarder zijn dan anderen. Het is een reëel risico dat die kwetsbaarheid omslaat in ziekte. En dat willen we koste wat kost voorkomen.”

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met andere onderzoeken die zijn uitgevoerd in binnenland en buitenland, zoals bijvoorbeeld bij de Universiteit van Amsterdam.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie