Naar inhoud

Succes van innovaties bepaalt continuïteit mkb’er

Blijven vernieuwen is cruciaal voor het voortbestaan van veel organisaties in het midden- en kleinbedrijf. 62 procent van de professionals in het mkb geeft aan dat zijn of haar organisatie zonder succesvolle innovaties over tien jaar niet meer bestaat. Innovatie is met name belangrijk om te blijven voldoen aan de klantvraag (30%) en onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte van de concurrentie (29%). Daarnaast vindt 53 procent van de mkb’ers dat initiatieven omtrent innovatie snel geadapteerd worden door medewerkers.

Vernieuwing producten en diensten

Deze gegevens komt voort uit de jaarlijkse ‘MKB Martmonitor’, een onderzoeksrapport opgesteld door uitzendorganisatie van Unique Nederland in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction Research & Strategy onder ruim 1.500 mkb’ers. Als het om vernieuwing gaat, zetten mkb’ers dit jaar vooral in op het vernieuwen van de producten of diensten (36%) en het verbeteren van interne productie- en bedrijfsprocessen (32%).

Organisaties beschouwen zich sociaal innovatief

Opvallend is dat meer dan driekwart (78%) van de ondervraagden hun organisatie als sociaal innovatief beschouwt. Dit uit zich volgens de mkb’er in dynamisch management, slimmer werken, een flexibele organisatie en co-creatie. Slechts 12 procent geeft aan de focus te leggen op sociale innovatie in 2016.

Veranderingen processen en organisatie

Hoe werd er vorig jaar geïnnoveerd? In 2015 heeft maar liefst 57 procent van de mkb’ers een nieuw, of in belangrijke mate verbeterd, proces ingevoerd voor het produceren van goederen of het leveren van diensten. Daarnaast heeft 47 procent een belangrijke organisatorische verandering doorgevoerd.

Erkenning waarde interne innovatie

“Het is inmiddels geen verrassing meer dat innovatie de sleutel is tot zakelijk succes”, vertelt Loes Dingemans, algemeen directeur bij Unique. “Maar het is wel verrassend dat de focus nu met name bij product- en procesinnovatie ligt en in mindere mate bij sociale innovatie. Om als organisatie innovatief naar buiten te treden is het belangrijk om de waarde van interne innovatie te erkennen.”

Flexibilisering van de organisatie

“Denk hierbij aan flexibiliseren van de organisatie of het stimuleren van co-creatie”, licht Dingemans toe. “Immers, een goed begin is het halve werk en een goede basis voor innovatie, dat begint vanuit het hart van de organisatie. De uitdrukking ‘practice what you preach’, die is hier zeker aan de orde.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je aanvragen via de website van Unique.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie