Naar inhoud

Technologische ontwikkelingen die echt een meerwaarde bieden

De mogelijkheden die moderne technologieën als Artificial Intelligence, Machine Learning en Dig Data bedrijven bieden, nemen met grote sprongen toe. De vraag is alleen hoe men zich hierin kan oriënteren en of men hier relevante oplossingen uit kan filteren die bijdragen aan het succes van het bedrijf. Daarom een overzicht van de belangrijkste trends op het gebied van technologische vernieuwing die stuk voor stuk een echte meerwaarde leveren.

#Trend 1: Applied AI, concrete toepassingen in plaats van marketinghype

Kunstmatige intelligentie behoort tot de huidige megatrends. Martonderzoeksinstituut IDC gaat ervan uit dat de markt van krap $ 8 miljard in 2016 naar $ 47 miljard in 2020 verveelvoudigt. 2018 gaat meer duidelijkheid brengen. Concrete toepassingsvoorbeelden helpen bedrijven hun KI-strategie een solide basis te geven en de te verwachten meerwaarde te formuleren. Tot de vakgebieden die al van concrete AI-oplossingen profiteren, behoren onderwerpen zoals:

  • geautomatiseerde documentverwerking;
  • hulpsystemen voor de gezondheidszorg;
  • het herkennen van ‘high potentials’ in bedrijven;
  • intelligent fieldmanagement;
  • slimme klantenservice.

De toekomstige technologieën die dit allemaal mogelijk maken, zijn onder meer:

  • Narrow AI. Hoewel ‘zwakke kunstmatige intelligentie’ genoemd, maakt Narrow AI krachtige toepassingen mogelijk door zijn sterke punten maximaal te benutten binnen strikte grenzen.
  • Deep NLP. De Natural Language Processing -technologie (NLP) is noodzakelijk voor machines om de menselijke taal kunnen verwerken. Deze vaardigheid in combinatie met Deep Learning – het geautomatiseerde en het zich continu verbeterende herkennen van specifieke karakteristieken – leidt tot hulpsystemen die vakgebieden echte ondersteuning bieden bij hun kenmerkende activiteiten en processen.

#Trend 2: Business Process Transformation in plaats van Business Process Improvement

In de afgelopen jaren draaide het steeds om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dat wil zeggen dat bedrijven in de allereerste plaats de snelheid verhoogd hebben door de intelligente toepassing van tools. In 2018 verschuift de trend duidelijk van puur kwantitatieve maatregelen naar een kwalitatieve aanpak.

De investering in moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie en Enterprise Search leidt in toenemende mate tot het overdenken van complete processen. Veel traditionele werkprocessen zijn vanwege een end-to-end automatisering achterhaald, andere worden weer naar een hoger kwaliteitsniveau getild waaruit bijvoorbeeld innovatieve soorten informatieverzameling en informatieverdeling kunnen ontstaan. Daaruit vloeit een meetbare meerwaarde voort. En door het vrijkomen van hulpbronnen doen zich talrijke kansen voor om nieuwe veelbelovende bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Een toekomstige methode voor het strategisch transformeren van bedrijfsprocessen is via Digital Twins. Daarmee wordt bedoeld dat fysieke producten, systemen, maar ook processen in de vorm van software op het digitale niveau worden weerspiegeld. Met behulp van AI en Machine Learning kunnen op deze manier nieuwe bedrijfsprocessen worden gesimuleerd en permanent worden aangepast aan het veranderende handelsklimaat.

#Trend 3: Personalisatie en contextreferentie, op maat gemaakte informatie in plaats van versnippering

Het puur verzamelen of willekeurig beschikbaar stellen van informatie biedt nog geen meerwaarde voor bedrijven. Want de medewerkers zijn nog altijd gedwongen om de gegevens die voor hen relevant zijn, zelfstandig en op tijdrovende wijze uit de zee van informatie te filteren.

Het doel van elk modern Information Management Initiative is daarom als volgt: elke medewerker moet afhankelijk van zijn functie en de processtap precies die informatie ontvangen die hij voor zijn taken nodig heeft. Daarom moeten bedrijven in 2018 vooral de nadruk leggen op de geautomatiseerde extractie en gepersonaliseerde verdeling van informatie.

Een systeem dat dit mogelijk maakt, moet meerdere technologieën onder een dak samenbrengen. Daartoe behoren onder andere Big Data, Enterprise Search en Machine Learning, waarmee wordt verzekerd dat het systeem accuratere informatie kan leveren des te langer het in gebruik is.

#Trend 4. Conversational Platforms, interactie met informatie in plaats van moeizaam zoeken

Chatbots vertalen de machinematige interactie met systemen of organisatoren op basis van menselijke taal om vragen van klanten snel en zonder inzet van personeel te kunnen beantwoorden. Het grote aantal chatbots dat tegenwoordig in gebruik is, kan echter niet volledig voldoen aan deze taak. De reden: de oplossingen zijn voornamelijk onderdeel van eenvoudige beslissingsbomen die intelligentie vaak op slechte wijze in plaats van correcte wijze kunnen simuleren. Inhoud moet daarom handmatig worden ingevoerd. Grote bedrijven die duizenden producten in hun portefeuille hebben en theoretisch met miljoenen mogelijke vragen geconfronteerd kunnen worden, voeren met deze methode een verloren strijd.

Daarom gaan bedrijven in 2018 meer investeren in zogenaamde Conversational Platforms die verder gaan dan de vaardigheden van de huidige chatbots. Het principe lijkt op dat van de chatbots: De medewerker of klant ontvangt op een concrete vraag een concreet antwoord en daarmee snelle en nauwkeurige ondersteuning. Op de achtergrond is bij Conversational Platforms echter een zeer complex AI- en NLP-systeem werkzaam dat buiten alle grenzen om schaalbaar is en handmatig onderhoud overbodig maakt.

#Trend 5: Unified Everything, een unieke informatiepool in plaats van gegevenssilo's

Het idee om informatie en processen onafhankelijk van de betreffende applicatie respectievelijk de gegevenssilo ter beschikking te stellen, is niet nieuw. Overeenkomstige benaderingen zijn bekend onder de noemer Unified Information Access of Unified Collaboration.

Unified Everything en de moderne technologie kunnen de kwaliteit van dit idee ten goede komen. Deze benadering, waar in 2018 meer de nadruk op komt te liggen, maakt voor medewerkers van een bedrijf een informatie-ervaring mogelijk die tot dusverre ongekend is, maar die in de mobiele wereld van hun smartphones, tablets en apps zelfs al de realiteit is.

Om het doel Unified Everything te bereiken, wordt een intelligentieniveau in het hele bedrijf geïntroduceerd, dat de informatie buiten de grenzen van alle gegevenssilo's, applicaties en formaten om bundelt en geconsolideerd ter beschikking stelt.

#Trend 6: Hardware geoptimaliseerd voor AI, intelligentieturbo in plaats van verlammende inefficiëntie

Door de snel groeiende gegevensberg en het verdwijnen van de gegevenssilo's nemen de eisen die worden gesteld aan de hardware toe als men deze gegevens niet alleen wil opslaan, maar ook tijdig in bruikbare informatie wil omzetten. Met conventionele systemen kan deze taak niet bevredigend worden opgelost. Daarom gaan in 2018 verbeterde systemen gebruikt worden die voor het verwerken van AI-relevante taken zijn geoptimaliseerd.

Bijvoorbeeld NVIDIA, het Tesla Accelerated Computing Platform, waarvan de grafische processor heeft bewezen uiterst effectief te zijn bij het oplossen van de meeste complexe problemen op het gebied van de computerwetenschap. Daarom gaat de trend ook bij AI duidelijk in de richting van taakgeoptimaliseerde hardware.

Conclusie: AI at your fingertips

De zes besproken trends hebben iets gemeen. De hier beschreven technologieën en oplossingen bestaan reeds en maken bij topbedrijven al een belangrijk deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Dit alles toont dat uit het grote aantal nog onduidelijke begrippen AI, Big Data & Co al vanaf vandaag een echte meerwaarde voor bedrijven kan ontstaan.

De auteur is CEO van IT-dienstverlener Mindbreeze.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie