Naar inhoud

Toenemende aandacht voor ethiek rond artificial intelligence

In toenemende mate ondernemen zakelijke leiders stappen om artificial intelligence binnen hun organisaties op een verantwoordelijke manier te gebruiken. De meeste organisaties die zijn begonnen met AI – dat is op dit moment 72 procent van de organisaties wereldwijd – bieden hun technologiespecialisten ethiektrainingen aan (70%) en hebben ethische commissies ingesteld (63%) om het gebruik van kunstmatige intelligentie te evalueren.

AI-leiders – organisaties die de inzet van AI ‘succesvol’ of ‘zeer succesvol’ noemen – lopen ook voorop als het gaat om verantwoord gebruik van AI. Bijna alle organisaties (92%) trainen medewerkers in ethiek, in vergelijking met 48 procent van andere organisaties die AI toepassen.

Aanwezigheid trainingen ethiek voor technologen

Deze constateringen zijn gebaseerd op een wereldwijde studie onder 305 zakelijk leiders. Meer dan de helft van de respondenten is chief information officer, chief technology officer of chief analytics officer. Het onderzoek is juli 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau Forbes Insights in opdracht van IT-dienstverlener SAS, consultancyorganisatie Accenture en technologiebedrijf Intel. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘AI Momentum, Maturity & Models for Success’.

Aanwezigheid ethische commissie voor evaluatie AI-toepassing

Ethisch raamwerk rondom AI-gebruik

AI heeft nu een concrete impact op het leven van mensen. Dat onderstreept volgens het onderzoek de noodzaak van een robuust ethisch raamwerk rond het gebruik van deze technologie. “Organisaties zijn zich meer gaan bezighouden met de zorgen die leven rondom AI, zoals een vooringenomen of oneerlijke behandeling van mensen”, zegt Rumman Chowdhury, responsible AI lead bij Accenture Applied Intelligence. “Dit zijn positieve stappen.”

“Toch moeten organisaties meer doen dan het instellen van ethische richtlijnen voor AI, die in lijn zijn met de hippocratische eed om geen kwaad te doen”, aldus Chowdhury. “Specifieke en technische richtlijnen zijn nodig om AI-systemen te ontwikkelen, die veilig, transparant en duidelijk zijn. Zo worden onbedoelde gevolgen en compliance-uitdagingen die negatief kunnen zijn voor individuen, bedrijven en de samenleving, voorkomen. Data scientists kijken uit naar deze richtlijnen.”

Analytics en artificial intelligence

AI-leiders erkennen ook de sterke relatie tussen analytics en hun AI-succes. 79 procent van deze groep zegt dat analytics een belangrijke of centrale rol speelt in de AI-activiteiten van de organisatie, tegen slechts 14 procent van de respondenten die nog niet hebben geprofiteerd van de inzet van AI. “Organisaties die AI inzetten, hebben ontdekt dat de succesvolle inzet van AI ook succes betekent in analytics”, zegt Oliver Schabenberger, chief operating officer en chief technology officer van SAS. “Voor die organisaties heeft analytics een centrale rol gekregen in AI.”

Toezicht op AI is niet optioneel maar essentieel

Ondanks populaire berichten dat AI zonder menselijke tussenkomst werkt, laat de studie zien dat AI-leiders van mening zijn dat voor deze technologieën toezicht niet optioneel is. Bijna driekwart (74%) van de AI-leiders zegt zorgvuldig toezicht te houden met ten minste een keer per week een evaluatie van uitkomsten. Bij minder succesvolle AI-adopters is dit 33 procent. Daarnaast zegt 43 procent van de AI-leiders dat de organisatie een proces heeft voor het uitbreiden of afkeuren van resultaten als deze tijdens een controle als discutabel zijn beoordeeld. Bij minder succesvolle AI-adopters gaat het om 28 procent.

Frequentie evaluatie AI-toepassingen

Desondanks blijkt uit het onderzoek dat het toezicht op AI nog een lange weg te gaan heeft voordat dit op hetzelfde niveau ligt als de snelheid van de ontwikkelingen in AI-technologie.

Het is logisch dat bedrijven stappen ondernemen in de richting van ethische AI en zorgen voor AI-toezicht, omdat ze weten dat verkeerde AI-output gevolgen kan hebben. Van de organisaties die al AI hebben toegepast of van plan zijn dit te doen, verklaart 60 procent zich zorgen te maken over de impact van AI-gedreven beslissingen op klantbetrokkenheid – bijvoorbeeld dat de acties onvoldoende empathie tonen of klanten minder vertrouwen hebben.

Andere onderzoeksresultaten

Andere belangrijke resultaten uit de studie zijn:

  • In totaal maakt 72 procent van de organisaties wereldwijd gebruik van AI in een of meer bedrijfsdomeinen.
  • Meer dan de helft (51%) van de AI-adopters geeft aan dat de AI-inzet een succes is geweest. Deze bedrijven noemen nauwkeuriger forecasting en besluitvorming, succesvollere klantenwerving en hogere productiviteit als belangrijkste voordelen van AI.
  • Bijna de helft (46%) van de AI-adopters zegt over het algemeen dat de organisatie AI volledig heeft geïmplementeerd. Andere adopters bevinden zich nog in de experimenteer- en prototypefase.
  • Respondenten buiten het C-level zijn meer geneigd de impact van AI als iets positiefs te zien: meer dan de helft (55%) van niet-C-level-leidinggevenden zegt dat de AI-inspanningen ‘succesvol’ of ‘zeer succesvol’ zijn geweest. Slechts 38 procent van de C-suite meldt hetzelfde.
  • Veel organisaties zien in AI een voordeel voor hun personeel dankzij meer strategische rollen. 64 procent is het er sterk of helemaal mee eens dat de effecten al zichtbaar zijn, omdat werknemers zich dankzij AI concentreren op meer strategische taken in plaats van operationele.
  • Echter, bijna 20 procent identificeert ‘weerstand van werknemers als gevolg van zorgen over werkzekerheid’ als een uitdaging voor de AI-inspanningen. Bovendien is 57 procent het eens of helemaal eens met de stelling ‘We maken ons zorgen over de impact van AI op werknemersrelaties – werknemers kunnen zich bijvoorbeeld bedreigd of overbelast voelen’.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Accenture.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie