Naar inhoud

“Transparantie klantgerichtheid banken nog ver weg”

De bankensector heeft de handschoen opgepakt om meer openheid te geven over de mate waarin banken het belang van hun klanten centraal stellen. De consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn blij met deze stap. De deze week gepresenteerde Vertrouwensmonitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) biedt echter nauwelijks nieuwe inzichten en schiet nog tekort om de klantgerichtheid per bank werkelijk te kunnen beoordelen.

Oproep eigen scores te publiceren

De twee consumentenorganisaties roepen banken daarom op hun eigen scores voor Klantbelang Centraal (KBC) 1 op 1 te publiceren. Die geven meer veel meer inzicht en houvast dan de samengestelde cijfers die deze week zijn gepubliceerd. De Vertrouwensmonitor is samengesteld uit KBC-scores van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een klantenonderzoek door meewerkende banken. Dat de scores van banken het hoogst zijn voor sparen en betalen mag geen verwondering wekken omdat dit bij elke bank grotendeels geautomatiseerde kerntaken betreft.

Geflatteerd beeld en schijnopenheid

Veel belangrijker voor herstel van het klantvertrouwen zijn de scores voor de adviestaken van de bank. Zowel bij de aanschaf van nieuwe financiële producten en vooral als de klant in problemen komt met zijn betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld bij een hypotheek. Dan geven de  gepresenteerde deelcijfers slechts schijnopenheid en een geflatteerd beeld. Ook ontbreekt nog het totaalcijfer voor de klantgerichtheid per bank.

Resultaten in nevelen gehuld

Recent scoorden banken in de KBC-scores van de AFM bij “betalingsproblemen” niet hoger dan een 2,2. In de NVB Vertrouwensmonitor is dat bij hypotheken gemiddeld een 2,8. Deze laatste score is echter het resultaat van een middeling met de score van een self assessment over hypotheekadvisering. Dit geeft een versluierd beeld. Daarbij laat de monitor slechts de scores van vier banken zien, die zonder uitzondering hoger zijn dan het gemiddelde. Dat kan alleen als andere banken aanmerkelijk lager scoren, maar welke dat zijn en welke resultaten zij scoren, blijft in nevelen gehuld.

Teleurstellende verbeteradviezen

De verbeteradviezen van de Advisory Board, die banken moet helpen hun dienstverlening te verbeteren, zijn teleurstellend en zeggen niet meer dan consumentenorganisaties al jaren roepen, stellen de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. De afgelopen jaren hebben deze organisaties banken herhaaldelijk aangesproken op hun houding en gedrag, die op dit terrein vaak ernstig tekortschieten. Ook als de klant hierover een klacht wil indienen. De Vertrouwensmonitor van de NVB doet niet veel meer dan dit beeld bevestigen. Dan stelt NVB-voorzitter Buijink teleur als hij in zijn conclusie niet veel verder komt dan dat “banken willen ontdekken hoe zij het vertrouwen kunnen verstreken en de dienstverlening verder kunnen verbeteren”.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie