Naar inhoud

Trends en ontwikkelingen 2017: big data en analyse

De zakenwereld bevindt zich middenin een digitale transformatie, waarin het kaf van het koren gescheiden wordt. Big data en vooral de inzichten die uit die overvloed aan gegevens gegeneerd kunnen worden, bepalen het onderscheid. Daarom een overzicht van de technologische trends die het komende jaar zullen bijdragen de stap naar het digitale tijdperk te zetten en welke voordelen conversational systems, humanized big data en augmented information voor de dagelijkse zakelijke activiteiten hebben.

1. Conversational systems: menselijke dialoog met kunstmatige intelligentie

Adviessystemen op verkoopplatforms of zogenaamde chatbots, die een dialoog met de gebruiker voeren om hem bijvoorbeeld door een zakelijk proces te leiden, zijn niet zeldzaam meer. Echter, de adviezen zijn vaak zo niet-specifiek en de intelligentie van de chatbots dermate beperkt, dat de effectiviteit daaronder lijdt. Om maar te zwijgen van de motivatie van de gebruikers.

Dat moet binnenkort anders worden. Ondernemingen investeren steeds meer in technologieën zoals natural language processing of natural language question answering om hun systemen intelligenter en daarmee efficiënter te maken. Voorbeeld: in plaats van via een zoekopdracht documenten te vinden, waaruit de gebruiker zelf het gewenste antwoord moet halen, zorgt een systeem voor question answering ervoor dat de gebruiker een concreet antwoord krijgt, zoals bij een ideaal gesprek tussen twee mensen.

Om dit doel te bereiken, is er veel kunstmatige intelligentie op de achtergrond nodig. Het systeem moet bijvoorbeeld uit de context het doel en ook de stemming van de vraagsteller kunnen opmaken. De vooruitgang op dit gebied is dermate groot, dat binnenkort dialoogsystemen gebruikt worden die het voor de gebruiker bijna onmogelijk maken om erachter te komen of ze te maken hebben met een mens of machine. Zie turingtest.

2. Humanized big data: kwalitatieve uitspraken vervangen in toenemende mate kwantitatieve informatie

De trends Internet of Things (IoT) of Industry 4.0 brengen intelligentie in componenten en dagelijkse apparaten met het gevolg dat de gegevensstroom exponentieel stijgt. Zo sturen bijvoorbeeld geavanceerde machines in de productie-omgeving tegenwoordig al permanent gegevens over de actuele toestand en waarschuwen tijdig als bijvoorbeeld onderhoud nodig is.

Met big data is een technologie beschikbaar die deze gegevens verzamelt en analyseert. Het grote voordeel van big data, het kwantitatieve fundament, is tegelijkertijd echter het grootste nadeel. Of zoals Jayson DeMers in het tijdschrift Forbes schrijft: “Uit de analyse van actuele oplossingen kunnen maar moeilijk concrete handelingsrichtlijnen worden afgeleid, als het erom gaat, om op basis van de verzamelde gegevens zakelijke beslissingen te nemen.”

Daarom gaat de trend richting humanized big data. De gegevens moeten zo voorbereid worden dat ook niet-datawetenschappers duidelijke antwoorden uit de analyses van big data kunnen halen en deze kunnen gebruiken bij het maken van beslissingen. Oftewel actionable insights, bruikbare inzichten. Dat vraagt om een meer kwalitatieve dan kwantitatieve benadering en een hoge mate aan visualisatie van de gegevens.

3. Augmented information: het 360-graden-zicht op onderwerpen en klanten

Augmented Reality is al een vaste waarde op consumentengebied. In principe gaat het om de fysieke wereld met digitale informatie te verrijken. Op zakelijk gebied geldt hetzelfde principe, doordat delen met elkaar verbonden worden die eerst strikt gescheiden waren.

2017 wordt het jaar van de toenemende tendens om gegevens uit de meest uiteenlopende bronnen bij elkaar te brengen. Om zo medewerkers bijvoorbeeld een 360-graden-zicht op de voor hen relevante onderwerpen of klanten te kunnen bieden. Daarvoor zijn er systemen nodig die gegevens over alle applicatie-, afdelings- en ook ondernemingsgrenzen heen geautomatiseerd beschikbaar kunnen stellen. Oftewel augmented information. Het komende jaar zullen er overeenkomstige systemen komen die in de regel de enterprise search technology als basis hebben.

4. Proactive information management: op weg naar de digitale assistent

De informatiestroom, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, leidt er onder andere toe dat belangrijke informatie simpelweg gemist wordt. Daarom zullen er in 2017 in de zakelijke wereld in toenemende mate systemen komen die gebruikers op het juiste tijdstip van de juiste informatie voorzien. Net zoals een assistent die bijvoorbeeld altijd de agenda in het oog houdt en op tijd alarm slaat als er een belangrijke bijeenkomst is. Zogenaamde proactieve informatiemanagementsystemen werken precies volgens dit principe. Door permanente observering, hoe iemand werkt en welke informatie voor hem relevant is, leert het systeem om belangrijke van onbelangrijke informatie te onderscheiden en de belangrijke informatie proactief en op tijd beschikbaar te stellen. Voor dit systeem heeft de vakliteratuur ook begrippen zoals information alerting, information on demand en push information.

5. Insight engines: slim zoeken als concurrentievoordeel

Als men de eerste vier trends samenbrengt, krijgt men zogenaamde insight engines. Een begrip dat de onderzoeksinstituut Gartner vormgegeven heeft. Het gaat daarbij om kenniscentrales binnen de gehele onderneming, waarin alle informatie verbonden is, waarmee men in natuurlijke taal communiceert en die informatie proactief en passend bij de context beschikbaar stelt.

Omdat de in de onderneming verspreide kennis zich steeds meer tot concurrentiefactor ontwikkelt, zullen bedrijven het komende jaar meer investeren in de enterprise search technology om insight engines in te voeren. Als een kenniscentrale eenmaal is gevestigd, geeft het systeem zelf antwoord op zakelijk-relevante vragen. Of leidt tot die medewerker die over overeenkomstige ervaring beschikt. Daarmee vormen insight engines als geautomatiseerd bijproduct de basis voor skill management binnen de gehele onderneming met de belofte dat de onderneming eindelijk ‘weet wat ze weet’.

6. Kunstmatige intelligentie: centrale voorwaarde voor de digitale transformatie

Het begrip Artificial Intelligence (AI) is al langere tijd vast onderdeel van de technologische ontwikkelingen. In tegenstelling tot vroeger, toen het succes van AI soms middelmatig was, zijn tegenwoordig tools en technologieën zoals enterprise search beschikbaar die het in zich hebben om overeenkomstige systemen permanent bij te laten leren en zich zelfstandig te laten verbeteren. Oftewel machine learning of deep learning.

Kunstmatige intelligentie zal het komende jaar onder andere gebruikt worden om zogenaamde monkey jobs, oftewel repeterende taken, over te nemen. Daarmee zorgt AI voor de noodzakelijke hulpbronnen die de onderneming in de digitale transformatie op koers houden. Zo helpt AI indirect, en idealiter ook direct, om nieuwe zakelijke ideeën en modellen te ontwikkelen.

De auteur is oprichter en CEO van Mindbreeze, een onderneming gericht op big data en enterprise search.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie