Naar inhoud

Triodos Bank inspireert met een hoopvolle reclamecommercial

Al snel na het uitbreken van de COVID-19-pandemie is duidelijk geworden dat consumenten wereldwijd – en dus ook in Nederland – niet opeens een hekel aan advertising hebben gekregen. Wel vinden ze massaal dat die reclameboodschappen momenteel daadwerkelijk relevant dienen te zijn voor de actuele leefomstandigheden. Eerder al liet textielketen Zeeman zien dat je door het aanmoedigen van het thuisblijven veel sympathie kunt winnen. Triodos Bank toont nu in een nieuwe commercial dat focussen op purpose geen marketingtruc is maar een echt ondernemingsdoel.


Impact van het coronavirus

Daar waar menig copywriter door de coronacrisis lijkt te kampen met een writer’s block, zijn de tekstschrijvers van de nieuwe reclamecommercial van de bank juist geïnspireerd door deze crisis. Zij hebben zich daarvoor gebaseerd op de grondbeginselen die de bancaire instelling al vanaf dag één uitstraalt. Triodos Bank is namelijk opgericht om mensen de mogelijkheid te bieden om bewust met hun geld om te gaan.

Terugval van de economie

“Door de pandemie krijgen we met zijn allen een enorme klap”, stelt Matthijs Bierman, managing director van Triodos Bank Nederland, in een interview met Tobias Reijngoud. “De economie valt ver terug. En de ongelijkheid in de wereld neemt toe. De klap komt immers het hardst aan bij mensen die geen werk hebben of alleen een wankel flexcontract, of die leven in landen waar de voorzieningen onvoldoende zijn.”

Evenwicht en gelijke kansen

“Als we straks na de crisis weer aan de opbouw beginnen, is het daarom van levensbelang om te investeren in evenwicht en gelijke kansen. We gebruiken geld van rekeninghouders om te investeren in positieve verandering, duurzame ontwikkeling en een menswaardige samenleving. Dat alles is nu in deze crisis belangrijker dan ooit. De ondernemers die wij financieren, vormen bij uitstek de community die staat te trappelen in die transitie een grote rol te spelen.”

Reset van de economie

Zo ziet dat er dus uit. Een economie die ineens stilstaat. Als alles is veranderd, alles wat we heel even geleden nog heel normaal vonden. Dat je leeft, knuffelt, naar school gaat. Een bedrijf hebt, vrienden, een droom, een moeder. Alle kaarten zijn opnieuw geschud. Iedereen houdt zijn adem in en voor sommigen valt alles weg.

Maar als een economie vastloopt, komt bovendrijven wat echt belangrijk is. De ander, waar je leeft, waar je kunt helpen. Dat is echte waarde. Zo ziet een economie eruit die weer op gang komt. Laten we die opnieuw gaan uitvinden. Eindelijk radicaal andere keuzes maken. Geld moet straks weer gaan rollen en jij gaat zeggen welke kant op. Niet naar enkelen maar naar ons allemaal.

Uit: ‘Reset de economie’, commercial van Triodos Bank


Besteding overheidssteun

“Overheden en banken steunen de economie nu met tientallen miljarden euro’s. Dat geeft de mogelijkheid om dit geld gericht te besteden en grote duurzame stappen te zetten. Die financiële steun is de hefboom voor positieve verandering. Dat betekent een transformatie van ongelijk naar inclusief en van grijs naar groen. Maar dan moeten we als samenleving wel het heft in handen nemen in deze verandering.”

Verantwoordelijkheid banken

“Banken hebben bij het herstel na de crisis een grote verantwoordelijkheid. Zij leveren voor een belangrijk deel het kapitaal dat nodig is voor de opbouw. En dus zijn ze medeverantwoordelijk voor – zo niet medeplichtig aan – hoe de samenleving en de economie er over 25 jaar uitzien. In brede zin kan deze periode burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot bewustere keuzes. We zien ineens weer helder wat wérkelijk van waarde is in het leven, zoals solidariteit en klaarstaan voor anderen.”

We zien ineens weer helder wat wérkelijk van waarde is in het leven.

Herwaardering werk

“De crisis kan niet alleen leiden tot een herwaardering van werk met groot maatschappelijk belang zoals de zorg en het onderwijs. Het is mogelijk ook de aanzet voor een veerkrachtigere economie. Deze tijd toont immers aan hoe kwetsbaar een geglobaliseerde, op efficiëntie gerichte economie is. Alles is met alles verknoopt. We halen onze spullen en ons voedsel voor een belangrijk deel helemaal aan de andere kant van de aarde. Dat lijkt misschien goedkoop.”

Duurzame economie

“Maar met deze zeer intensieve en geïndustrialiseerde wereldwijde voedsel- en goederenstromen maken we ons extra kwetsbaar voor bedreigingen zoals virussen. En dus moeten we meer werk maken van een stevige en duurzame economie. Globalisering heeft ons veel welvaart gebracht. Maar er is ook een keerzijde. Zeker als het gaat om zoiets essentieels als ons voedsel is het belangrijk dat we ons minder afhankelijk maken van intensieve monoculturen en kwetsbare transportsystemen.”

De vijf bouwstenen van de nieuwe economie volgens Triodos Bank

1. Van de happy few naar de happy many

In deze crisis zie je de kracht van verbinding. Laten we die gebruiken. Van een economie die zich puur richt op winst en groei naar een economie die ondersteunt wat voor ons allemaal belangrijk is, zoals een gezonde leefomgeving en hoe we menselijk met elkaar omgaan. Daarbij houden ondernemingen het evenwicht tussen de belangen van financiers, werknemers en toekomstige generaties in het oog. Zo zorgen we voor een economie die werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling. Daarom financiert Triodos Bank bijvoorbeeld organisaties die kwetsbare groepen – in arme landen – helpen aan krediet en daarmee perspectief.

2. Van bluf naar buffers

Het huidige systeem zet aan tot doorgeslagen denken in rendement. Het moedigt bedrijven aan zich vol te hangen met schulden en puur te kijken naar de korte termijn en belangen van aandeelhouders. Dat maakt de hele economie kwetsbaar. Risico’s worden afgewenteld op de samenleving. De klap daarvan komt het hardst aan bij de mensen die het minste hebben: mensen zonder baan, zekerheid of voorzieningen. Als we na de crisis weer opbouwen, is het daarom van levensbelang om te investeren in voldoende buffers, te strijden voor gelijke kansen en te kiezen voor een systeem waarin we eerlijke prijzen betalen voor spullen en diensten. Een eerlijke economie is namelijk een veerkrachtige economie.

3. Van grijs naar groen

Het bewustzijn over de klimaatcrisis groeit. Tegelijk staat door de coronapandemie de energietransitie voor een deel stil. De economische opbouw en het uitbouwen van het klimaatbeleid kunnen en moeten elkaar echter juist versterken. Dat vraagt om een overheid die duurzame voorwaarden stelt aan ondernemingen die steun vragen en ook zélf duurzame organisaties en initiatieven ondersteunt. Daarin is bijvoorbeeld belasting op CO2 een goed idee. Ook banken spelen hierin een belangrijke rol door het financieren van de transitie naar een duurzamere samenleving.

4. Van verre vrienden naar goede vrienden

Globalisering heeft ons materiële welvaart gebracht. Maar als het gaat om voedsel – de basis van ons bestaan – zit er ook een keerzijde aan. Denk aan eenzijdigheid en monoculturen, zoals soja in Brazilië en varkens in Nederland. Die concentratie en specialisatie zorgen voor kwetsbaarheid. Het tast de capaciteit van de natuur aan om ziektekiemen en virussen te beteugelen. Lokale landbouw en voedselproductie zijn nodig. Een kortere keten betekent minder CO2-uitstoot en geen tussenpartijen die een deel van de winst innemen. Zo wordt de economie en ons voedselsysteem robuuster en meer lokaal.

5. Van ik naar wij

Belastinggeld is gemeenschapsgeld. Het is van ons allemaal. Dat geld kunnen we steken in het opstarten van de oude, fossiele economie. Maar die is failliet. Geld moet rollen naar de economie van straks. Naar een samenleving die er ook echt is voor ons allemaal – voor het ‘Wij’ en minder voor het ‘Ik’. In die nieuwe economie krijgen gedeelde waarden en het gemeenschapsbelang een extra zetje van de overheid. Zo krijgen ondernemers en burgerinitiatieven die concrete maatschappelijke behoeftes invullen, zoals zorg en duurzaam voedsel, de wind in de rug.


Meer lokaal en divers

“Meer lokaal en meer divers vormen het antwoord. Want de mondiale landbouw en voedingsmarkt heeft geleid tot eenzijdigheid en monoculturen, zoals soja in Brazilië en varkens in Nederland. Die concentratie en specialisatie maakt kwetsbaar. Het tast de capaciteit van de natuur aan om ziektekiemen en virussen te beteugelen. De uitbraak van het coronavirus onderstreept het belang van een veerkrachtige en gevarieerde landbouw die oog heeft voor biodiversiteit en dierenwelzijn.”

Ingesleten patronen

“Toch zou het naïef zijn om te denken dat we nu ineens definitief de stap maken naar een duurzame samenleving. De oude, niet-duurzame patronen zijn diep ingesleten. Veel bedrijven, ook in Nederland, hebben het nu zwaar en vragen – begrijpelijk – steun van de overheid. Het is enerzijds goed dat de overheid zich genereus opstelt. Anderzijds is de kans levensgroot dat we heel veel gemeenschapsgeld steken in bedrijven en activiteiten die niet toekomstbestendig zijn.”

Alle steun die nu wordt gegeven, biedt een unieke mogelijkheid om bij te sturen – van ongelijk naar inclusief en van grijs naar groen.

Unieke mogelijkheid

“Omdat ze bijdragen aan het vergroten van bijvoorbeeld klimaatverandering en daarmee ook van de aantasting van de diversiteit en het incasseringsvermogen van de natuur. Ik snap dat de overheid nu, midden in de crisis, alles op alles zet om de economie draaiende te houden. Maar we ontkomen er niet aan om snel bewuste en duurzame keuzes te maken als het gaat om de vraag welke bedrijven en activiteiten worden gesteund – en onder welke duurzame voorwaarden. Alle steun die nu wordt gegeven, biedt een unieke mogelijkheid om bij te sturen – van ongelijk naar inclusief en van grijs naar groen.”

Kernwaarden respecteren

De copywriters van Triodos Bank – een bank die aan de certificaathouders geen dividend uitkeert over 2019 – hebben die boodschap van Matthijs Bierman krachtig neergezet in de nieuwe commercial met het bekende statement ‘Volg je hart, gebruik je hoofd’. Eens te meer maken zij duidelijk dat reclame veel meer kan zijn dat loze woorden en holle frases. Een strikte voorwaarde is echter wel dat je als organisatie dicht bij jezelf blijft en je kernwaarden altijd respecteert. En dan kun je ook echt onderscheidend zijn.

‘Reset de economie’, commercial van Triodos Bank

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie