Naar inhoud

Uitwisseling medische data is grootste uitdaging in de zorg

In de zorgsector is het patiëntendossier meer en meer een digitaal document. Het veilig uitwisselen van medische gegevens via digitale kanalen met de eigen organisatie en met externe partijen is volgens Europese professionals in zorg-ICT momenteel het belangrijkste aandachtspunt. Opvallend is dat Nederlandse werknemers in deze sector hun organisatie een relatief laag cijfer geven voor ‘digitale volwassenheid’, maar wel het meest tevreden zijn over het ICT-budget.

Prioriteiten in zorgsector

Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke zorg- en ICT-organisatie HIMSS Europe onder zo’n 500 medewerkers in de zorg en e-health uit zes Europese landen. Ruim de helft (54%) van de deelnemers aan het internationale onderzoek ziet de uitwisseling van medische gegevens als grootste trend voor 2016 en 2017. Gevraagd naar de top 3 prioriteiten voor zorg-ICT, noemen de respondenten:

1. beschikbare middelen (34%);

2. zelfmanagement van patiënten (26%);

3. gegevensveiligheid (23%).

Voor Nederland is dat prioriteitenlijstje precies omgekeerd. Voor 33 procent is gegevensbeveiliging het belangrijkste agendapunt, gevolgd door zelfmanagement (31%) en beschikbare middelen (25%).

Digitaal maar net volwassen

Nederland scoort laag als het gaat om de digitale volwassenheid van de eigen organisatie. Het gemiddelde Europese cijfer is een 7, Nederlandse professionals in zorg-ICT geven hun organisatie een 6. Toch zijn Nederlanders het meest tevreden over het ICT-budget van hun organisatie. 40 procent geeft aan dat er voldoende middelen zijn, tegen nog wel 60 procent die ontevreden is over de beschikbare middelen. In het Verenigd Koninkrijk vindt slechts 17 procent het ICT-budget voldoende en in Spanje 10 procent.

Patiëntgerichtheid verbeteren

Ruim negen op de tien Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zien ICT als instrument om patiëntgerichtheid en patiëntveiligheid te verbeteren: 51 procent zegt volmondig ja op de vraag, 43 procent zegt in bepaalde mate. De grootste meerderheid ziet dat ICT ook een bijdrage levert aan betere financiële efficiency (38%: ja; 49%: in bepaalde mate; 13%: nee). Daarmee scoort Nederland in lijn met het Europese gemiddelde.

Het volledige onderzoek kun je downloaden op de website van HIMSS Europe.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie