Naar inhoud

Veel Nederlanders met een beperking staan digitaal in de kou

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met een visuele, cognitieve of auditieve beperking die gebruikmaken van het internet. Deze groep internetgebruikers wordt – mede door de vergrijzing – alleen maar groter. De vraag die hierbij rijst is of Nederlandse organisaties voor mensen met een beperking hun digitale inclusiviteit en toegankelijkheid op orde hebben. 83 procent van de bedrijven en instellingen blijkt zijn digitale toegankelijkheid voor deze kwetsbare groep nog niet op orde te hebben – terwijl het volgens de wet gelijke behandeling verplicht is het digitale aanbod van goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.


Digitale toegankelijkheid

Dit blijkt uit een onderzoek van experience design agency Nomensa. Dit bureau heeft in kaart gebracht hoe de digitale toegankelijkheid is georganiseerd in 72 Nederlandse organisaties. De analyse laat zien waar bedrijven en instellingen in Nederland staan als het gaat om een inclusieve plus toegankelijke digitale beleving en aan welke zaken nu veel aandacht besteed wordt. Bovenal maakt het duidelijk waar organisaties in tekortschieten en waar zij kansen laten liggen. De onderzoekers hebben gezocht naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe bewust wordt in organisaties omgegaan met de digitale toegankelijkheid?
  • Worden in bedrijven en instellingen de commerciële voordelen gezien van een goede digitale toegankelijkheid? Of bestaat slechts de wil om te voldoen aan de wettelijke eisen?
  • Hoeveel moeite wordt in organisaties gedaan voor de digitale toegankelijkheid?
  • Is de moeite die binnen organisaties wordt genomen op het gebied van de digitale toegankelijkheid en de resultaten daarvan beter of slechter dan bij hun concurrenten?
  • Komt de aanpak van de digitale toegankelijkheid binnen een organisatie vanuit een strategie voor een user experience?
  • Waar zitten de kansen voor commercieel succes met de inzet van een uitmuntende digitale toegankelijkheid?

Twee miljoen meer potentiële klanten, minder wettelijke risico’s, een imago van ethisch leiderschap, verminderde kosten en de wereld leefbaarder maken – al met al is het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor iedere organisatie een slimme, strategische zet naar een succesvolle onderneming.

Belang van inclusiviteit

“Er is nog een hoop werk aan de winkel om de digitale toegankelijkheid te verbeteren”, stelt Zoë van Weenen, business development manager bij Nomensa. “Zo werkt onder andere Alastair Campbell, een van de drie founders van ons bureau, mee aan de internationale Web Content Accessiblility Guidelines (WCAG), de leidraad die bestaat uit een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van online content, gericht op mensen met een beperking. Technologie moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn en daar speelt inclusiviteit dus een grote rol in.”

“Het betekent voor mensen met een beperking dat zij dezelfde ervaringen in het online domein hebben als mensen zonder een beperking. Het draagt bovendien in positieve zin bij aan de commerciële mogelijkheden van organisaties, het geeft invulling aan een goed en toekomstbestendig beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, het bespaart op de ontwikkelingstijd en ontwikkelingskosten en het helpt de wettelijke risico’s te beperken. Het onderzoek laat echter zien dat op dit moment miljoenen Nederlanders met een beperking digitaal in de kou staan.”

Commerciële mogelijkheden

In veel organisaties ontbreekt het bewustzijn over de voordelen van digitale toegankelijkheid. Zo zegt 21 procent van de deelnemers aan het onderzoek geen idee te hebben waarom organisaties zich zorgen moeten maken over de digitale inclusiviteit en toegankelijkheid. Slechts een klein deel – 17 procent – geeft aan te voldoen aan de verplichtingen die de wet voorschrijft en 82 procent meldt geen budget te hebben vrijgemaakt voor de digitale toegankelijkheid.

“Deze uitkomsten verrassen ons toch enigszins”, vertelt Zoë van Weenen. “Uit het onderzoek blijkt dat het management van Nederlandse organisaties het vergroten van het bereik en het klantenbestand als de belangrijkste prioriteiten beschouwt. En dat deze managers vooral de klanttevredenheid willen verbeteren. De commerciële mogelijkheden die een digitale toegankelijkheid bieden, lijken dus wel een blinde vlek voor veel managers van bedrijven en instellingen. Dat is een gemiste kans.”

Management mist bezieling

“Een gebrek aan duidelijke doelstellingen en key performance indicators (KPI’s) staat bovenaan de lijst van barrières voor een digitale toegankelijkheid. Andere obstakels die genoemd worden, zijn onduidelijk belegde verantwoordelijkheden en een gebrek aan de juiste vaardigheden. Bovendien ontbreekt het aan commitment bij het hogere management. Het is duidelijk dat het behalen van grote successen met een digitale toegankelijkheid begint bij bezieling op managementniveau.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie