Naar inhoud

Veel organisaties genereren nauwelijks waarde uit innovatie

Twee derde van de bedrijven en instellingen wereldwijd ziet innovatie als noodzakelijke voorwaarde voor overleven. Toch is maar net iets meer dan een kwart ervan overtuigd dat innovatie succesvol is in hun organisatie. De overgrote meerderheid van de organisaties haalt nauwelijks waarde uit innovatie. Het algemene beeld is dat in een jaar met veel zakelijke, maatschappelijke en politieke veranderingen en de opkomst van veelbelovende nieuwe technologieën de innovatieve slagkracht in veel organisaties niet is toegenomen.

Nauwelijks vruchten geplukt van recente innovatie

Dat blijkt uit een onderzoek naar innovatie onder 821 bestuurders en directeuren wereldwijd van consultancybureau PA Consulting Group, vastgelegd in het rapport ‘Innovation Matters’. Ook Nederlandse deelnemers zeggen nauwelijks vruchten te plukken van recente innovatie. Terwijl 66 procent bevestigt dat zijn organisatie zonder innovatie niet overleeft, geeft slechts 24 procent aan een duidelijk beeld te hebben van de activiteiten en vaardigheden die nodig zijn om innovatief te zijn. 37 procent zegt dat er in het afgelopen jaar geen of nauwelijks veranderingen zijn geweest in de aanpak van innovatie. Precies 50 procent gelooft niet dat zijn leiders de visie heeft om innovatie te laten slagen.

Belang van innovatie onderkennen en actie ondernemen

Innovatie begint met leiders die het belang ervan erkennen en actie ondernemen. In het rapport wordt de werkwijze van innovatieleiders vergeleken met die van minder succesvolle organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de senior executives vindt dat hun CEO’s onvoldoende het voortouw nemen in innovatie en niet de passie hebben om innovatie mogelijk te maken. De innovatieleiders in het rapport weten juist wel 81 procent van hun medewerkers te inspireren om gezamenlijk de innovatiedoelen na te streven.

Een ontnuchterend beeld van Nederlandse innovatie

In Nederland is het beeld niet positiever. Hoewel Nederland door de Europese Commissie gezien wordt als een van de innovatieleiders van Europa, zie de European Innovation Scoreboard 2016, schetst het onderzoeksrapport een ontnuchterend beeld. Als je kijkt naar de bijdrage van innovatie aan groei, winstgevendheid, efficiency of kwaliteit van dienstverlening, noemt het overgrote deel van de Nederlandse respondenten de eigen organisatie ‘nogal onsuccesvol’. Slechts 10 procent van de Nederlandse deelnemers geeft aan dat recente innovatieve activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan groei.

Faciliterend leiderschap is sleutel tot innovatie

Volgens Hans Houmes, management lid bij PA Consulting Group in Nederland, ligt de sleutel tot innovatie in faciliterend leiderschap: “Nederland is een land van autonomie, waar innovatie relatief makkelijk ontstaat op lagere niveaus in de organisatie. Daarmee hebben we een unieke positie om snelle en krachtige initiatieven te ontplooien. Onze zwakte ligt in afmaken: als er geen leiders boven staan die zorgen voor de juiste middelen en faciliteiten, belanden dit soort initiatieven vanzelf in het ‘ronde innovatie-archief’. We zouden meer een voorbeeld moeten nemen aan de succesvolle vernieuwers, zij wijzen ons de weg.”

Goede kans om een voorsprong te nemen

“De huidige digitalisering biedt grote kansen voor organisaties om te innoveren”, stelt Houmes. “Nederland heeft hier ook echt een goede kans om een voorsprong te nemen. Met bijvoorbeeld de nieuwe Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch en onze typische Hollandse open innovatiecultuur is er alle gelegenheid om onze positie als innovatieleider te verstevigen. Voorwaarde is wel dat Nederlandse leiders leren hoe ze investeringen in innovatie kunnen omzetten in rendement.”

Leer van de innovatieleiders

Succes door innovatie is mogelijk en nodig, zeker in economisch en politiek uitdagende tijden. De innovatieleiders in het onderzoek laten zien hoe innovatiesucces te bereiken is. Uit het rapport komen vier praktische inzichten naar voren voor succesvolle vernieuwers:

  • Focus op de toekomst. Succesvolle vernieuwers zijn ervan overtuigd dat hun organisatie met nieuwe technologie beter kan voldoen aan de behoeften van de klant, 59 tegenover 49 procent van minder succesvolle collega's, en zijn beter in staat met innovatie een sluitende business case te realiseren, 57 versus 41 procent.
  • Ontwerp voor innovatie. Innovatieleiders monitoren en meten de waarde van innovatie, 61 versus 47 procent, en brengen nieuwe producten en diensten sneller op de markt, 61 versus 42 procent.
  • Creëer een innovatiecultuur. Vernieuwers maken innovatie onderdeel van de organisatiecultuur, 54 versus 40 procent, en belonen werknemers voor innovatie, 81 versus 69 procent.
  • Bouw een netwerk voor innovatie. Innovatieleiders zijn niet bang externe innovatie ideeën binnen de eigen organisatie te brengen, 61 versus 52 procent, en bouwen een managementteam om zich heen met heel diverse vaardigheden en professionele achtergronden, 78 tegenover 66 procent.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van PA Consulting.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie