Naar inhoud

Veel vraag naar professionals in technische en innovatieve sectoren

Nu de economie aantrekt, blijft de arbeidsmarkt voor professionals krap, met name in Europa en de Verenigde Staten. Bij steeds meer organisaties blijven belangrijke vacatures langdurig openstaan. Nederland scoort op dit gebied echter beter dan gemiddeld. De werkloosheid onder professionals laat in ons land een daling zien naar 7,1 procent, ten opzichte van 7,4 procent in 2014. Wel blijft het in technische en innovatieve sectoren ook volgend jaar een uitdaging om voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden.

Groeiende arbeidsmarkt

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Hays Global Skills Index 2015, een grootschalig onderzoek dat de recruitmentorganisatie in samenwerking met onderzoeksbureau Oxford Economics heeft uitgevoerd in 31 landen. Wereldwijd gingen zo'n elf miljoen banen verloren tijdens de financiële crisis, wat gelijk staat aan baanverlies voor een op de twintig arbeidskrachten. Met de aantrekkende economie is dit aantal nu teruggeschroefd naar zes miljoen.

Tekort aan geschikte kandidaten

Deze groeiende arbeidsmarkt zorgt voor een aantal enorme uitdagingen”, aldus Robert van Veggel, algemeen directeur Hays Nederland. “Veel vacatures kunnen momenteel niet worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten.” De mismatch tussen talent en openstaande vacatures zorgen onder meer voor een lage overall productiviteit bij bedrijven en het vertragen van de economische groei.

Met name krapte in VS en UK

Het krapper worden van de arbeidsmarkt is met name te zien in de landen die in het afgelopen jaar een sterke groei lieten zien, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Noord-Europa. In de BRIC-landen - Brazilië, Rusland, India en China - laat de economische groei een vertraging zien, waardoor de vraag naar arbeidskrachten juist is verminderd.

Afnemende druk in Nederland

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens het onderzoek licht af. Hoewel het herstel van de economie in ons land in eerste instantie werd gedreven door export, is de vraag naar arbeid nu in meerdere sectoren gestegen en dalen de werkloosheidcijfers. Het tekort aan talent lijkt in Nederland mee te vallen. De vergrijzing en lage arbeidsparticipatie zijn echter wel een bedreiging voor de groei op lange termijn.

Flexibele werkvormen en kennismigratie

Mogelijke oplossingen zijn vereenvoudiging van wet- en regelgeving met betrekking tot flexibilisering en kennismigratie”, zegt Van Veggel. “De overheid kan hier een belangrijke rol in spelen. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid maakt het minder aantrekkelijk om naar flexibele werkvormen kijken, terwijl dit juist de arbeidsmarkt dynamisch houdt. De overheid en het bedrijfsleven moeten juist nu ingrijpen, anders loopt toekomstige economische groei gevaar.”

Noodzaak onderwijs en training

Op het gebied van onderwijs en training, zowel van net afgestudeerden als ervaren professionals, is er bijvoorbeeld nog veel ruimte voor verbetering”, aldus Van Veggel. “Dit kan ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten en de talent mismatch kleiner wordt.”

Het onderzoeksrapport “ Labour markets in a world of continuous change” kun je downloaden op de website van Hays.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie