Naar inhoud

Verantwoord ondernemen in de kledingindustrie nogal complex

Multinationale ondernemingen hebben vooral in opkomende markten te maken met tekortschietende officiële instituties. Bovendien moeten zij rekening houden met wereldwijde verschillen in lokale normen en waarden. Dat probleem speelt bijvoorbeeld in de mondiale kleding- en schoenenindustrie waar multinationals moeite hebben om misstanden bij toeleveranciers in hun netwerk aan te pakken.

Succesvol relatiemanagement

Sarah Castaldi concludeert dat maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen succesvol kan worden geïmplementeerd als de inkopende multinational kiest voor gemotiveerde toeleveranciers en die toeleveranciers vervolgens ook voldoende ondersteunt. Succesvol relatiemanagement wordt beïnvloed door de lokale omgeving van de toeleverancier. Er bestaat dan ook geen toereikende one-size-fits-all-strategie voor alle leveranciers.

Invloed lokale instituties

In haar proefschrift geeft Castaldi inzicht in de invloed van lokale instituties op de doeltreffendheid van netwerksturing in samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Zij concludeert dat netwerksturing zwakke officiële instanties kan vervangen door aangesloten bedrijven de middelen te bieden om transactiekosten te verlagen, bijvoorbeeld door middelen toe te wijzen of capaciteit uit te breiden. Samenwerking tussen koper en leverancier kan op die manier bevorderlijk zijn voor de maatschappelijke naleving door leveranciers in landen waar de overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen slechts gebrekkig kan faciliteren.

Meer dan netwerksturing

Op basis van een onderzoek onder 437 kleding- en schoenenleveranciers stelt Castaldi ook vast dat netwerksturing alleen niet voldoende is om een substantiële implementatie van praktijken van maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen. Als je geen rekening houdt met interne bedrijfsvariabelen zoals motivatie en de bereidheid werkwijzen te hanteren die door derde partijen worden gevraagd, kan de strategische reactie van aangesloten bedrijven zijn dat ze de officiële structuur loskoppelen van bestaande routines. De implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt dan wellicht louter symbolisch.

Sarah Castaldi promoveert op 1 november 2018 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift ‘Essays on global business networks, governance, and institutions’.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie