Naar inhoud

Vermogen kennis te vergaren belangrijker dan kennis zelf

In 2030 is op basis van de huidige definitie ieder bedrijf een technologiebedrijf. Om die reden moeten bedrijven hun infrastructuur en personeelsbestand tijdig toekomstbestendig maken. Opkomende technologie gaat dankzij de massale verbeteringen in software, big data en processing power, onze levens opnieuw vormgeven. De samenleving beweegt richting een nieuwe fase met betrekking tot de relatie met machines. Ongeveer 85 procent van de banen die dan actueel zijn, bestaat nu nog niet. Het tempo van verandering is zo snel dat mensen al doende moeten leren, dit met hulp van technieken als augmented reality en virtual reality. Het vermogen om kennis te vergaren, is daarin veel belangrijker dan de kennis zelf.

Een samenleving in voortdurende beweging

Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van IT-dienstverlener Dell Technologies met het Institute of the Future (IFTF) en 20 academische, technologie- en businessexperts wereldwijd. De onderzoeksbevindingen zijn gebundeld in het rapport ‘The Next Era of Human-Machine Partnerships’. Gekeken is hoe opkomende technologieën, zoals artificial intelligence, robotisering, virtual reality, augmented reality en cloud computing het komende decennium ons leven en de arbeidsmarkt veranderen. Het onderzoeksrapport biedt ook inzicht in de wijze waarop consumenten en bedrijven zich kunnen voorbereiden op een samenleving in beweging.

Samenwerking tussen mens en machine

“We zien vaak twee extreme perspectieven rondom machines en de toekomst”, aldus Rachel Maguire, research director bij het IFTF. “Een angstgedreven standpunt van technologische werkeloosheid, tegenover een optimistische visie dat technologie als onze sociale en klimaatziektes zal genezen. In plaats daarvan moeten we gaan focussen op hoe die nieuwe relatie tussen techniek en de mens eruit kan zien en hoe we ons hier op voor moeten bereiden. Wanneer we ons richten op het laten slagen van deze samenwerkingen tussen mens en machine, dan zal de impact ervan op onze samenleving, ons verrijken.”

Werken wordt een serie van taken

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • In 2030 zal de afhankelijkheid van de mens van techniek ontwikkeld zijn tot een partnership. Daarbij brengen mensen vaardigheden in als creativiteit, passie en een ondernemersgeest en machines brengen op hun beurt snelheid, automatisering en efficiency met zich mee. De hieruit voortkomende productiviteit biedt nieuwe kansen binnen industrieën en banen.
  • In 2030 zullen gepersonaliseerde, geïntegreerde AI-assistenten vele malen verder gaan dan wat nu mogelijk is. Zij zullen op voorspelbare en geautomatiseerde wijze voor ons zorgen.
  • Techniek vervangt niet noodzakelijk werkende mensen, maar de manier waarop we werk vinden, verandert wel. Werk is niet langer een locatie, maar een serie van taken. Machine learning-technologie maakt de vaardigheden en competenties van individuen vindbaar en organisaties zullen hiermee het beste talent voor specifieke taken benaderen.

Onzekerheid voortbestaan organisaties

Het onderzoek is uitgevoerd om bedrijven te helpen navigeren in een onzekere wereld en ze voor te bereiden op de toekomst. Digitale disruptie geeft sectoren een totaal nieuwe invulling. Uit de 'Digital Transformation Index' van Dell blijkt dat 52 procent van ervaren leidinggevenden in 16 landen nu al significante veranderingen bemerken in hun sectoren als resultaat van digitale technologie. Bijna een op de twee bedrijven verwacht dat er een kans is dat hun bedrijf overbodig wordt in de komende drie tot vijf jaar.

Organisaties moeten snel bewegen

“Industrieën hebben niet eerder zoveel disruptie ervaren als nu. Het tempo van verandering is zeer reëel. We begeven ons in een nu-of-nooit-omgeving. Om vooruit te kijken in dit tijdperk van partnerships tussen mensen en machines, moet ieder bedrijf een digital bedrijf zijn. Een bedrijf met software als kern”, zegt Jeremy Burton, chief marketing officer bij Dell. “Maar organisaties moeten snel bewegen en capaciteit aan hun machines toevoegen, hun infrastructuur op orde brengen en hun personeel hier in meenemen om deze verandering te kunnen realiseren.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Dell.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie