Naar inhoud

Versterking ecosysteem voor start-ups in regio Eindhoven

De logheid van grote organisaties is veelal een belangrijke sta-in-de-weg voor innovaties. Bureaucratie is immers geen gezonde voedingsbodem voor vernieuwende ideeën. Briljante invallen ontstaan eerder op stoffige zolderkamers of sobere garages. In de digitaliserende wereld spelen start-ups een belangrijke rol. Teneinde het klimaat voor deze starters te verbeteren, willen publieke en private partijen in Zuidoost-Brabant de spil formeren voor beginnende ondernemers.

Samenwerking geformaliseerd

De betrokken partijen willen daarom de ondernemingsgeest van het ontwikkelingsplatform Brainport versterken en beginnen een Start Up Campus-hub. De unieke samenwerking moet vanaf 2020 mede leiden tot 1.000 starters en 200 groeiers die jaarlijks in het ontwikkelingscentrum tot wasdom komen. Om de huidige, vaak informele, samenwerking rond start-ups tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College, Bright Move, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en Brainport Development verder te versterken, is deze week door de betrokken partijen een convenant ondertekend.

Optimaal functionerend ecosysteem

In de betrokken regio zijn vele publieke en private partijen actief die zich richten op ondersteuning en stimulering van startende en groeiende bedrijvigheid in al hun levensfasen. Van ondernemende student en zogenoemde non-existables tot aan volwassen ondernemingen die aan de vooravond van een volgende groeisprong staan. Om deze starters en groeiers in de regio nog beter van dienst te kunnen zijn is een optimaal functionerend ecosysteem nodig.

Sterke cohesie met gezamenlijk doel

Dit ecosysteem dient in ieder geval een sterke cohesie tussen die bestaande ondersteuningsinitiatieven en -partijen te bezitten. Om de samenwerking tussen deze partijen in het ontwikkelingscentrum naar een volgend niveau te brengen, heeft een aantal van de partijen het initiatief genomen om een gezamenlijk doel te stellen: “In 2020 in Brainport 1000 starters en 200 groeiers per jaar.”

Samenwerking vanuit een locatie

Vanuit één locatie, de Start Up Campus-hub gevestigd op de TU/e-campus, gaan de partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze doelstelling wordt gehaald. In een convenant zijn hierover de eerste afspraken gemaakt. Partijen in dat convenant zien zich als de founding fathers. De locatie staat open voor anderen die zich vanuit bovengenoemde doelstelling willen inspannen voor versterking van het start-up ecosysteem.

Aanzienlijke versterking in daadkracht

De partners verwachten dat het gezamenlijk optrekken zal leiden tot meer dynamiek, betere inzet van kennis, kunde en capaciteit. Doorverwijzen en tijdig overdragen zal de ondernemende studenten, maar ook de starter en groeier aanzienlijk versterken in hun daadkracht. Samenwerking met initiatieven uit de markt is essentieel en zal verder worden uitgebouwd. Het koppelen van ervaren midden- en kleinbedrijven aan de starters heeft hierbij ook prioriteit.

Valorisatieprogramma als belangrijke schakel

Het valorisatieprogramma Bright Move is binnen het geheel een belangrijke schakel. Behalve business en finance partners, studentenlening, proof of concept en pre seed funding, worden in dit programma allerlei andere partijen bij elkaar gebracht, zowel binnen publieke als private settings, die starters behulpzaam kunnen zijn. Het convenant loopt tot en met 2017.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie