Naar inhoud

Volledige waarde en potentie van social media nog niet benut

Merken en bedrijven willen daar zijn waar hun klanten en prospects zich bevinden, dus tegenwoordig ook op social media. De meeste organisaties in Nederland benutten echter nog niet de volledige waarde en potentie van deze kanalen. Hoewel het belang van online platformen wordt onderstreept, worden deze media hoofdzakelijk alleen voor ‘zend-gerichte’ doelstellingen ingezet. Bovendien liggen er concrete uitdagingen om de investeringen en opgebrachte prestaties van social media te verantwoorden.

Dat leert ‘Het Nederlands Social Media Onderzoek 2018’, een rapport gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse Social Media Academie (NSMA), een kennisinstituut op het gebied van social media voor de zakelijke markt.

Belang van social media wordt onderstreept

Het Nederlands bedrijfsleven onderstreept het belang van social media. Zo’n 84 procent van de Nederlandse organisaties vindt dat die kanalen belangrijk zijn. Het belangrijk vinden van deze media en het maken van beleid hiervoor hangen samen met de mate waarin organisaties financiële middelen hebben om beleid te ontwikkelen. Er is een positief verband tussen enerzijds social media een belangrijk rol toedichten en anderzijds het vooraf beschikbaar stellen van budget en de omvang van dat budget.

Vooraf doelstelling opstellen voor social media

Social media worden door Nederlandse organisaties hoofdzakelijk ingezet om hun doelgroep te informeren (44,3%) en naamsbekendheid te vergroten (48,2%). Doelstellingen zoals het verlenen van klantenservice (11,9%) of het opdoen van relevante klant- en marktinzichten (6,5%) worden in veel mindere mate nagestreefd. Slechts bijna een derde van het Nederlandse bedrijfsleven (29,2%) stelt echter deze doelstellingen op voorhand op. Organisaties die vooraf geen doelstellingen opstellen en budget vrijmaken, houden zich in de praktijk ook het minst vaak bezig met het meten en monitoren van social media en zijn het minst tevreden over de manier waarop de inzet van deze kanalen wordt verantwoord. Organisaties die concrete doelen formuleren voor het gebruiken van social media zorgen ook voor aantoonbare resultaten daarvan.

Doelmatiger kijken naar de inzet van social media

“Ons onderzoek laat zien dat organisaties nog niet de volledige waarde van social media benutten, terwijl het belang van deze kanalen wel wordt onderstreept”, stelt Martijn Baten, medeoprichter van de NSMA. “Door doelmatiger naar de inzet van deze relatief nieuwe media te kijken, kan de waarde van deze middelen voor de gehele organisatie worden aangetoond en verantwoord. Hierbij kan worden gedacht aan commerciële doelstellingen, maar ook ten aanzien van werving en productontwikkeling.”

Facebook, LinkedIn en Twitter meest ingezette kanalen

De meest gebruikte sociale kanalen door Nederlandse organisaties zijn Facebook (90,3%), LinkedIn (78,4%) en Twitter (75,1%). De meeste organisaties zetten meerdere platformen tegelijkertijd in voor het bereiken van hun doelgroepen. Zo zet meer dan een kwart van de Nederlandse organisaties meer dan vier platformen tegelijkertijd in. Bedrijven gericht op de consumentenmarkt zetten daarnaast gemiddeld meer platformen in – gemiddeld 4,1 kanalen – dan organisaties gericht op bedrijven – gemiddeld 3,6 kanalen. Het aantal kanalen dat wordt ingezet, hangt niet alleen samen met de doelgroep, ook budget speelt een rol. Organisaties die meer budget beschikbaar stellen voor social media kunnen ook significant meer platformen inzetten.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van NSMA.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie