Naar inhoud

Volwassen digital marketing verbetert bedrijfsresultaat fors

Bedrijven die de digitale transformatie omarmen en hun marketingactiviteiten op een volwassen manier gestalte geven, kunnen profiteren van snelle en forse verbeteringen van de prestaties van hun campagnes. De inzet van machine learning voor digital marketing kan in korte tijd meetbare resultaten opleveren. In sommige gevallen draagt dit bij aan een groei van het aantal online transacties tot maar liefst 50 procent.

Dit leert een onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau The Boston Consulting Group in opdracht van technologiebedrijf Google. De onderzoekers hebben de marketingactiviteiten van meer dan 200 bedrijven in alle delen van de wereld geëvalueerd en vraaggesprekken met ruim 40 experts gehouden. Ze hebben daarnaast 16 diepgaande analyses uitgevoerd van de campagnes van zes merken in diverse branches, waaronder de financiële sector, de auto-industrie en de retailsector. De onderzoekers hebben de campagneresultaten van deze merken gedurende een periode van vier tot zes weken onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘The Dividends of Digital Majurity Maturity’.

Het onderzoek leert dat volwassen digital marketing zorgt voor snelle en forse verbeteringen van de omzet en het bedrijfsresultaat:

  • bedrijven met een hoge mate van organisatorische volwassenheid realiseren met hun data driven marketing 1,4 keer meer kostenbesparingen en een 2,5 keer hogere omzet;
  • et gebruik van machine learning resulteert in een reductie van de cost per action (CPA) met ruim 40 procent en verbeteringen van de return on advertising spending (ROAS) tot 33 procent;
  • technologie voor digital marketing verbetert de prestaties van advertentiecampagnes gemiddeld met 20 procent;
  • de campagneprestaties kunnen met nog eens 15 procent worden verbeterd door de combinatie van effectieve menselijke tussenkomst en tools voor digital advertising;
  • bij een pilot bij een retailer is het aantal online transacties gestegen met maar liefst 50 procent dankzij de inzet van machine learning en data driven marketing.

De zakelijke impact van machine learning

Uit het onderzoeksrapport kun je opmaken dat slechts 2 procent van alle bedrijven optimaal gebruikmaakt van data driven marketing. Deze ondernemingen zijns daarmee in staat om hun omzet met 20 procent op te voeren en 30 procent meer kostenbesparingen te realiseren. Dat betekent dat de meerderheid van de bedrijven waardevolle kansen onbenut laat.

De onderzoekers hebben 16 diepgaande analyses uit van de campagnes van zes merken in diverse branches gedaan. Ze hebben de campagneresultaten van deze merken onderzocht gedurende een periode van vier tot zes weken. In deze periode is een reductie van de CPA tot 44 procent geconstateerd en een toename van het aantal online transacties tot maar liefst 50 procent vastgesteld. De inzet van technieken voor artificial intelligence heeft de deelnemende bedrijven aan een verbetering van de ROAS tot maar liefst 33 procent geleverd.

“Uit onze tests blijkt dat geavanceerde technologie kan bijdragen aan snelle verbeteringen van de bedrijfsprestaties en volwassen digital marketing”, zegt Dominic Field, senior partner bij BCG. “Bovendien blijkt dat merken met behulp van menselijke supervisie voor maximale impact zorgen. De meeste marketeers hebben nog altijd technische en organisatorische hulpmiddelen nodig om volwassen marketingtechnieken toe te passen tijdens de uiteenlopende contactmomenten met potentiële klanten. Elk van deze hulpmiddelen vergroot hun slagkracht. En de combinatie daarvan biedt marketingorganisaties de mogelijkheid van interactie met klanten tijdens elke stap in hun aankooptraject.”

“Data driven marketing geeft de groei van bedrijven een boost”, stelt Noah Samuels, vice president EMEA bij Google Go To Market Solutions. “Het is voor alle adverteerders en hun partners van cruciaal belang om dit te omarmen. Wij willen hen helpen met de overstap naar volwassen digital marketing. Dat doen we met ons programma ‘Digital Marketing Transformation’.”

Menselijke tussenkomst plus technologie

Hoe krachtig de beschikbare marketingtechnologieën ook zijn, de input van mensen blijft van doorslaggevend belang voor het verbeteren van de prestaties. Menselijke aanpassingen zorgen gemiddeld voor een verbetering van de campagneprestaties met 15 procent, bovenop de verbetering met 20 procent die met technologie wordt gerealiseerd.

De testresultaten laten zien dat geavanceerde technologie voor digital marketing bedrijven snelle resultaten kan opleveren. Er is echter menselijke input nodig om maximaal effect te sorteren. Bedrijven kunnen niet zonder mensen die slimme strategische beslissingen nemen, de technologie optimaliseren en bepalen hoe algoritmes voor machine learning het beste kunnen worden toegepast in aansluiting op de campagnedoelstellingen, categoriekenmerken en gedragspatronen van klanten.

Organisatorische volwassenheid plus volwassen digitale marketing

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 85 procent van alle bedrijven die zich in de twee verst gevorderde volwassenheidsstadia van data driven marketing bevinden – connected en multi-moment – eveneens hoog scoort qua organisatorische volwassenheid.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat adverteerders die gebruikmaken van best practices op zowel organisatorisch als technisch vlak de beste resultaten behalen. Merken met een hoge mate van organisatorische volwassenheid realiseren 1,5 meer kostenbesparingen en een tot 2,5 keer hogere omzetverbetering met hun data driven marketing.

De onderzoekers raden adverteerders aan om op korte termijn te evalueren welke impact machine learning op hun bedrijfsresultaten kan hebben. Het aantoonbaar maken van de waarde hiervan draagt bij aan het draagvlak voor investeringen in nieuwe technologieën en organisatorische veranderingen. Wat de langere termijn betreft, luidt het advies om een einde maken aan eilandjes binnen de organisatie, de expertise van interne teams te vergroten en strategische samenwerkingen aan te gaan.

The Boston Consultancy Group heeft daarnaast samen met de Google Digital Academy de Digital Maturity Benchmark ontwikkeld. Bedrijven van elke omvang kunnen met behulp van deze digitale tool nagaan hoe zij het qua digital marketing afleggen ten opzichte van andere merken en een traject naar digitale volwassenheid uitstippelen.

“We zijn erg trots om Google te steunen met hun inspanningen om deze tool te lanceren”, vertelt Yvonne de Jager, directeur bij de branchevereniging voor digital marketing IAB Nederland. “De onderneming is al heel lang lid van onze vereniging, zowel hier in Nederland als in andere landen. Door al onze leden toegang te geven tot deze tool, is dit niet alleen een mooie kans voor onze leden om hun niveau van digitale transformatie vast te stellen. Maar ook voor Google is dit een gelegenheid om haar benchmarkt te vullen met input van onze leden, die een groot deel van onze sector vertegenwoordigen. Het is essentieel om samen te werken aan digitale transformatie en van elkaar te leren. Wij geloven dat deze tool een goede manier is om te laten zien hoe ver je bent binnen dit proces, en welke vervolgstappen er genomen moeten worden om je verder te helpen.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Google.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie