Naar inhoud

Wendbaarheid dé prioriteit in ondernemingen en instellingen

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Dit is een treffende quote van Charles Darwin, die stamt uit 1809. Zijn uitspraak is kenmerkend voor de noodzakelijke wendbaarheid die ondernemingen en instellingen vandaag de dag dienen te bezitten teneinde de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Enkele spraakmakende quotes van ondernemers, bestuurders en praktijkkenners illustreren deze noodzaak.

Pieter Elbers, president-directeur bij KLM:

“Voor KLM is meer snelheid één van de topprioriteiten. Sneller meegaan met alle veranderingen en inspelen op de voordelen van technologische ontwikkelingen. Terwijl eerst schaalgrootte de belangrijkste kostendrijver was, beweegt KLM nu naar een nieuw tijdperk waarin wendbaarheid de belangrijkste drijver is.”

Jeff Bezos, CEO bij Amazon:

“A Day 1 Company makes the decision that every day will be a new day where experimenting, inventing, and innovating is the norm. Day 2 is stasis. Followed by irrelevance. Followed by excruciating, painful decline. Followed by death. And that is why Amazon is always Day 1.”

Directie KPN:

“Wendbaarheid, slagvaardigheid en veerkracht zijn essentieel om relevant te blijven voor de klant én om in te kunnen spelen op de snel veranderende omstandigheden in de markt en maatschappij. Maar ook om een bedrijf te zijn waar mensen graag voor willen werken.”

Annelies Versteegden, lid Raad van Bestuur bij kennisinstituut Vilans:

“Onze grootste uitdaging is het zijn van een wendbare organisatie, om steeds in te kunnen spelen op veranderingen. Lef hebben, samenwerken en vanuit verschillende perspectieven kunnen kijken.”

Richard Branson, CEO bij Virgin:

“In our record companies, when the business got slightly too big, I would get the deputy managing director and the deputy sales manager and the deputy marketing manager and say: ‘You are now the managing director, sales manager and marketing manager of a new company.’ We'd split the company in two, and then when that company got to a certain size, I'd do the same thing again. That is something that can be done within an airline – you can break departments in two, and that may be a way for Virgin America to go in the future.”

Marcel Boekhoorn, ondernemer en investeerder:

“Ik zeg: strategie, strategie, strategie. Altijd blijven focussen, laat je niet afleiden door de waan van de dag. Niet zwabberen. En zorg steeds voor voldoende reserves om je groei te kunnen financieren. Hierdoor blijf je wendbaar en kun je nieuwe dingen oppakken.”

Cor Broekhuizen, interim directeur IT bij APG:

“We willen snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen die zich dan voordoen. Ook daarom mikken we met de invoering van agile aan extra wendbaarheid en slagkracht. We weten niet precies hoe de hervorming gestalte gaat krijgen. Daarom maken we ook gebruik van een scenariostrategie, waarin we anticiperen op meerdere mogelijke uitkomsten. Agile vormt geen doel op zich, het ondersteunt de corporate strategie.”

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur bij revalidatiecentrum Reade:

“Een hogere mate van flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om ons steeds succesvol aan te kunnen passen aan de externe omstandigheden, een organisatie die marktgericht is en waar de klant en de klantbeleving centraal staat.”

Sjoerd van der Velden, medeoprichter van advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden:

“De advocatuur is een hele traditionele wereld waar alles draait om de omzet en de geschreven uren. Wij wilden alles anders doen. We wilden de zaken eenvoudig organiseren en de piramide vlak trekken. Uitgangspunt werd dat iedereen zeggenschap kreeg over alle onderdelen van de organisatie. Als iedereen de cijfers kent en meebeslist ben je wendbaarder en heb je ook meer draagvlak als er een moeilijke beslissing moet worden genomen.”

Paul Polman, CEO bij Unilever:

“The difference between average and outstanding firms is an ‘AND mentality’. We must find and create tensions – force people into different space for thinking. This is not just a performance issue but a survival issue, because managing paradox helps foster creativity and high performance.”

Holdingdirectie van bouwbedrijf Heembouw:

“Strategisch wendbaar zijn vraagt om een flexibel en continu strategieproces. Dit noemen wij de rolling strategy. Ons strategieproces hebben we zo ingericht dat we kort-cyclisch kunnen sturen en wendbaar kunnen zijn als het nodig is.”

Arnold Sporrel, CEO bij MediaMarkt Nederland:

“We praten hier veel over Darwin. We beseffen heel goed: het is niet altijd de grootste of sterkste die overleeft, dus je moet jezelf blijven aanpassen. Blijven vernieuwen. Het grootste gevaar van succes is succes. Zeker in dit retaillandschap, waarin zo veel verandert en zo veel nieuwe spelers opstaan. In het hoofdkantoor in Spanje, waar ik lang heb gewerkt, zat Amazon letterlijk in het gebouw naast ons. Als dit bedrijf straks echt de Nederlandse markt betreedt, moeten wij daar tegen bestand zijn. Anders verdienen we over vier of vijf jaar geen geld meer.”

Joris Beckers, CEO bij Picnic:

“Belangrijkste uitdaging voor supermarkten? Wendbaar zijn, want nieuwe ontwikkelingen gaan steeds sneller.”

Stephan Valk, voorzitter Raad van Bestuur bij Parnassia Groep:

“Het verandervermogen is nog steeds te laag en moet – zeker gezien de hoge druk om de kosten in de zorg binnen de perken te houden – verder omhoog. Natuurlijk is elke organisatie anders. En dus kunnen ook de verbeterstappen verschillen. Dat weet je pas als je eigen specifieke situatie in kaart hebt gebracht.”

Directie PGGM:

“Wij realiseren ons dat in een veranderend pensioenlandschap het van groot belang is dat wij kostenbewust en wendbaar zijn. Daarom streven wij naar het realiseren van een wendbare organisatie tegen structureel lagere kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit die wij leveren.”

Allen George Lafley, oud-CEO bij Procter & Gamble:

“We weren’t going to win if it was an ‘or,’ Everybody can do ‘or.’ That’s the way the world works. You trade things off. But you’re not going to be the best in your industry. You are not going to win if you are in a trade-off game.”

Marketing Troonrede 2018:

“Het vraagt lef om te experimenteren, om te ontdekken hoe je je aan kunt passen aan snel veranderende omstandigheden. Niet door diepgaande analyses en hoogdravende new business plans, maar door de handdoek op te pakken. De tijd van meerjaren-marketingplannen en lange innovatiefunnels ligt ver achter ons. We bewegen van een plan-do-check-adjust naar een design-and-deliver-mentaliteit. Het vermogen om razendsnel te experimenteren, evalueren en op te schalen waar nodig onderscheidt de winnaars van de verliezers.”

René Kesselaar, directeur bij bouwbedrijf Kesselaar en Zn:

“Wij hebben veel kortere doorlooptijden dan andere bedrijven. Dat doen wij niet, dat doen de jongens. Zet de jongens van de werkvloer eerst samen aan tafel en ga daarna praten over de manier waarop je de dingen gaat inrichten. Denk niet in goedkoop, maar in efficiënt. Je kunt proberen de goedkoopste te zijn door anderen uit te knijpen, maar je kunt veel beter praten met de werkvloer over de beste manier om samen te werken.”

The Hague Centre for Strategic Studies:

“Inspelen op de huidige ontwikkelingen in conflicten en technologie vereist een wendbare defensie- organisatie en nieuwe capaciteiten.”

Sociaal Cultureel Planbureau:

“Het mbo moet wendbaarder worden vormgegeven, om zo beter in te kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Actualiteit en innovatie worden nog niet overal even goed in het onderwijs georganiseerd.”

Directie de Volksbank:

“Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. We volgen de innovaties op het gebied van de kernbankfuncties op de voet. De Volksbank wil snel en gericht innoveren om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. We streven naar een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.”

Amir Arooni, CIO bij Nationale-Nederlanden:

Agility is een modewoord, iedereen doet er iets mee en het is beslist geen differentiator meer. Het komt allemaal neer op het vermogen te reageren op verandering. De meeste grote organisaties zijn ontworpen in termen van silo’s, afdelingen, functies en functiebeschrijvingen. Dat is goed, maar ook genoeg geweest: het heeft zijn functie gehad. Wat vandaag de dag nodig is, is het vermogen over grenzen heen te kijken. De kracht van organisaties zit niet meer in omvangrijke afdelingen of budgetten, maar in kleine teams die elkaar vertrouwen, die samenwerken, die een duidelijk doel hebben en daarvoor de volle verantwoordelijkheid nemen.”

Bill Gates, oprichter van Microsoft:

“Succes today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react and reinvent.”

Economisch bureau ING:

“Zorgorganisaties moeten voldoende flexibiliteit creëren in hun organisatie. Traditionele verdienmodellen in de zorg staan onder druk, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve businessmodellen.”

Erik Brynjolfsson, hoogleraar aan het MIT:

“Het proces verloopt nog steeds exponentieel, en we hebben geen enkel zicht op waar het uiteindelijk toe zal leiden. De digitale revolutie biedt enorme kansen voor organisaties die voor de troepen uit durven lopen, al is daar meestal wel een denkslag voor nodig. Dat lukt bovendien alleen als je het aanpassingsvermogen van je organisatie drastisch weet te verbeteren.”

Peter Elverding, voormalig CEO bij DSM:

“Elke organisatie heeft natuurlijk in de vorm waarin ze zich bevindt een soort eindigheid. Wanneer ze zich niet aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, zijn het een soort dinosaurussen die langzamerhand uitsterven. Dat je permanent moet veranderen, is denk ik ook de grootste uitdaging voor een organisatie. Je bewust te zijn van wat zich in de buitenwereld afspeelt, welke eisen daaruit voortkomen en wat die betekenen voor je strategie. En wanneer je het over strategie hebt, moet je het ook hebben over structuur, systemen, mensen en aanpak. Dan kom je over alles te praten. Bedrijven die zich niet aanpassen, sterven uit als dinosaurussen.”

Wim Breukink, directeur bij Gazelle Rijwielfabriek in 1962:

“Vanzelfsprekend moeten we ons aanpassen aan de snel veranderende maatschappelijke verhoudingen en gezien de dynamische tijd waarin we leven, zal ook in de toekomst een groot aanpassingsvermogen vereist zijn.”

Sjors van Leeuwen is eigenaar van adviesbureau Indora Managementadvies en coördinator en initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform. Van zijn hand is ook het boek ‘Wendbare strategie op één A4 – Inclusief Wendbaarheidscanvas’.

Tip: Wil je leren hoe je klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Centric Strategie & Leiderschap wat voor jou!

• Je leert hoe je een klantgerichte cultuur kunt creëren, meten en hierop bijsturen.

• Naast de opleiding schrijf je een customer centric plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.

Lees meer over deze opleiding

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie