Naar inhoud

Werkend Nederland stelt zich flexibel op in de robotisering

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk. Zij beoordelen dit namelijk met een 7. Waar ze absoluut niet tegen kunnen? Slecht functionerende collega’s. Het overgrote deel van werkend Nederland vindt het bovendien belangrijk gezond te zijn en goed te kunnen functioneren op het werk. Om dit te realiseren streven Nederlandse medewerkers een gezonde leefstijl en een flexibele werkhouding na – een houding die positief te noemen is in aanloop naar de komende veranderingen door de voortgaande automatisering, digitalisering en robotisering.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 420 werkende Nederlanders in loondienst bij bedrijven met minimaal 50 werknemers naar hun bevindingen over werk en welzijn. De studie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research in opdracht van adviesbureau Mercer. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid – Nederlandse medewerkers aan het woord over hun werkomgeving’.

Grootste ergernissen op het werk

Niet alleen slecht functionerende collega’s zitten bij Nederlanders in de irritatiezone. Ze vinden het daarnaast behoorlijk ergerlijk wanneer werkapparatuur technische storingen vertoont. Ook te veel overleg en administratieve werkzaamheden vinden ze maar niks. Stress of te hoge werkdruk komen niet in de top 3 van ergernissen voor. Sterker nog, het merendeel van de respondenten (74%) geeft aan goed om te kunnen gaan met werkdruk. Voor twee derde geldt dit eveneens voor het kunnen omgaan met spanning.

Positieve blik op de toekomst

Daarnaast zien Nederlanders de toekomst op werkgebied rooskleurig in. Eerder heeft een onderzoek van het adviesbureau uitgewezen dat 50 procent van de werknemers tussen de 50 en 64 jaar het risico loopt zijn baan te verliezen door artificial intelligence. Toch lijken deze zorgen onder Nederlandse werknemers mee te vallen. De meerderheid van de medewerkers (60%) verwacht binnen de komende tien jaar grote veranderingen op het werk, zoals technologische veranderingen en reorganisaties. Maar ondanks deze verwachting geeft 65 procent van de ondervraagde medewerkers aan niet binnen 10 jaar van werkgever te veranderen.

Proactief meedenken over functies

“Deze cijfers tonen aan dat medewerkers wel inzien dat er veranderingen op het werk aankomen”, zegt Peter Abelskamp, business leader bij Mercer Nederland. “Ze zijn alleen nog niet zo ver om te erkennen dat zo’n verandering ook voor hun persoonlijke situatie kan gelden. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties in gesprek blijven met hun personeel en proactief meedenken over mogelijk nieuwe functie-invullingen.” Het onderzoek wijst uit dat medewerkers hier voor openstaan. Zo geeft 41 procent aan flexibel te zijn wat betreft het taken- en functiepakket.

Nederlanders beoordelen werk ruim voldoende

Nederlandse medewerkers zijn met z’n allen dus best positief over hun werk en geven dit gemiddeld een 7. Hierin zijn de volgende factoren beoordeeld:

  • de mate waarin zijn ze vermoeid zijn op het werk – score: 6,9;
  • de mate waarin ze lichamelijke klachten ervaren – score: 7,1;
  • de waardering van de gezondheid in het algemeen – score: 7,3.

Aandacht voor arbeidsvoorwaardenpakket op maat

“Een 7 is een mooie score, maar er is nog genoeg winst te behalen”, stelt Peter Abelskamp. “Dit kan door als werkgever mee te bewegen met de wensen van het personeel. En die verschillen per individu. Vandaag de dag kan een personeelsbestand uit wel vijf generaties bestaan. Om iedereen zo tevreden mogelijk te houden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket meebewegen met de levensfase waarin de medewerker zich op dat moment bevindt. Een medewerker die over een paar jaar met pensioen gaat, heeft bijvoorbeeld andere wensen dan zijn collega die net een kind heeft gekregen. Dat vraagt om een arbeidsvoorwaardenpakket op maat dus.’

Gezond op werk rol van werkgever én werknemer

Naast het feit dat ze tevreden zijn over hun werk, zijn Nederlanders het er met 84 procent massaal over eens dat het belangrijk is om gezond te zijn en goed te functioneren bij hun werkgevers. 77 procent ziet het realiseren hiervan als gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. Aan de kant van bedrijven worden vooral flexibele werktijden en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling genoemd om hier aan bij te dragen. Medewerkers zorgen op hun beurt voor een gezonde levensstijl, die bestaat uit sporten en gezond eten. “Het is positief om te zien dat Nederlanders die verantwoordelijkheid van gezond functioneren op het werk ook bij zichzelf neerleggen”, aldus Peter Abelskamp. “Werkgevers kunnen hier zeker een steentje aan bijdragen, maar een deel komt natuurlijk ook uit medewerkers zelf. We zijn blij te merken dat dit bewustzijn er is.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie