Naar inhoud

Zeggingskracht van het concept sociale klasse fors afgenomen

De constructie ‘sociale klasse’ heeft altijd een centrale plaats ingenomen in de sociologie. Klasse was een vitale factor waarmee keuzes en het gedrag van individuen kan worden verklaard. De laatste decennia is de zeggingskracht van het begrip klasse sterk afgenomen in de globaliserende wereld. De betekenis van klasse-identiteit daarentegen is als autonome verklarende factor in de sociale wetenschappen aanzienlijk toegenomen.

Dat stelt Lorenzo D’Hooge in zijn proefschrift ‘Mind over Matter, Causes and Consequences of Class Discordance’. Hij is hiermee op 1 februari 2019 gepromoveerd aan de Tilburg University, departement Sociologie, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Fenomeen sociale klasse

Zowel de stromingen die het belang van sociale klasse verdedigen als ontkrachten, bleven klasse-identiteit zien als een afgeleide van klasse. Maar identiteit moet nu veel meer als een autonome factor beschouwd worden. Mind over matter. De manier waarop mensen de werkelijkheid ervaren en betekenis geven, heeft een veel diepgaandere impact op hun leven dan de werkelijkheid zelf. Geest boven materie.

Klasse-identiteit dominant

Op basis van diverse cultuursociologische en sociaalpsychologische theorieën formuleert de promovendus een alternatieve visie op sociale klassen waarbij identiteit geen afgeleide is van iemands klassepositie maar fungeert als een dominante autonome culturele factor. Met klasse-identiteit kunnen politieke, culturele en lifestylekeuzes van mensen vandaag de dag veel beter begrepen worden.

Lagere en hogere klasse

Onderzoek van Lorenzo D’Hooge heeft voor Europa en de Verenigde Staten van Amerika bevestigd dat gezondheidsverschillen en attitudes veel sterker verband houden met klasse-identiteit dan met sociale klasse an sich. Mensen met een lagere klasse-identiteit leven ongezonder, zijn ook minder gezond, gaan eerder dood, hebben een minder gevarieerde muzieksmaak en stemmen economisch linkser. Een hogere klasse-identiteit gaat gepaard met economisch rechtser stemmen, een brede en diverse muzieksmaak, een gezondere levensstijl en een betere gezondheid en hogere levensverwachting.

Redenen voor identificatie

Lorenzo D’Hooge identificeert 3 redenen waarom klasse-identiteit dominant is ten aanzien van de keuzes die mensen maken en de gevolgen daarvan:

  • de politieke voorkeur van mensen is vooral gebaseerd op hoe men eigenbelang ervaart en eigenbelang is weer gebaseerd op de subjectieve perceptie van klasse;
  • de muzieksmaak en keuzes in levensstijl en gezondheid – bewegen en alcohol drinken – worden gestuurd door de drang tot acceptie in de klasse waar mensen zich mee identificeren en niet noodzakelijk waar ze toe behoren;
  • keuzes omtrent voeding, sport, alcohol en roken, ingegeven door klasse-identiteit, hebben later – vaak onbedoelde maar reële – gevolgen voor de cardiovasculaire gezondheid en de leeftijd van overlijden.
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie