Naar inhoud

Zorginnovaties bereiken patiënt te laat en zijn onnodig duur

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de behandeling van patiënten te verbeteren, is continue innovatie noodzakelijk. Om verschillende – vaak organisatorische – redenen worden vernieuwingen in de Nederlandse zorg maar moeizaam doorgevoerd. De huidige marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg vormen vaak een belemmerende factor voor effectieve implementatie van innovaties. De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen in de gezondheidszorg op korte termijn grote verbeteringen door te voeren zijn.

Door trage implementatie van innovaties krijgen patiënten in Nederland vaak later dan nodig is nieuwe behandelmethoden aangeboden. Daarnaast worden bij de implementatie regelmatig onnodig hoge kosten gemaakt. Dat is de boodschap die Maria Jacobs benadrukt in haar oratie ‘Op weg naar betere innovatie-implementatie’, bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap op de leerstoel ‘Implementatie van innovatie in de gezondheidszorg’ aan de Tilburg University. Deze redevoering vindt plaats op 4 september 2020.

Zorginnovaties

Maria Jacobs stelt dat innovaties vaker beoordeeld moeten worden op de haalbaarheid in de praktijk – vóór de daadwerkelijke implementatie. Factoren die deze haalbaarheid bemoeilijken dienen in haar ogen eerst te worden aangepakt voor de implementatie start. De inspanningen die leiden tot de succesvolle implementatie van innovaties zijn vaak complexer dan de producten, diensten of technologieën die het onderwerp zijn van die vernieuwingen. Er komen veel aspecten op verschillende vlakken bij kijken die elkaar bovendien beïnvloeden.

Haalbaarheid

“Denk dan bijvoorbeeld aan techniek, proces, gedrag en organisatiecontext”, duidt Maria Jacobs. “Als we het niet voor elkaar krijgen om bewezen innovaties gezamenlijk snel door te voeren, zijn uiteindelijk de patiënten de dupe en betaalt de samenleving onnodig hoge kosten. Ik ben ervan overtuigd dat op dit vlak grote verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.”

Klinische meerwaarde

Zij signaleert nog een ander fenomeen, namelijk dat – technologische – innovaties worden geïmplementeerd waarvoor de verbetering voor patiënten niet wetenschappelijk is aangetoond. Deze innovaties kunnen omvangrijke investeringen vergen en kunnen tot meer behandelingen leiden, waarbij het onduidelijk blijft of de samenleving de extra kosten moet willen dragen. Zorgverzekeraars en overheid dienen bij het toestaan van grotere innovaties meer te kijken naar de aangetoonde klinische meerwaarde voor deze vernieuwingen op brede schaal worden ingevoerd.

Verbeteringsmogelijkheden

Maria Jacobs is hoogleraar op de leerstoel ‘Implementatie van innovatie in de gezondheidszorg’ aan de Tilburg School of Economics and Management. Zij gaat systematisch onderzoek doen naar de verbeteringsmogelijkheden van de implementatie van zorginnovaties. Dat gebeurt door implementaties invulling te geven op basis van wetenschappelijke inzichten – zoals aangetoonde organisatorische en managerial voorwaarden – en door barrières in de verspreiding van innovaties diepgaand te onderzoeken en vervolgens op te heffen. Ook beproeft ze een door haar groep ontwikkeld predictiemodel in de praktijk, waarmee zorgorganisaties de slagingskans van een innovatie kunnen vergroten, de tijd van onderzoek tot patiëntbehandeling kunnen versnellen en de faalkosten kunnen verlagen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie