Naar inhoud

Retail in Nederland na COVID-19 in vier toekomstscenario’s

De COVID-19-pandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. In het slechtste geval duurt de dreiging van het coronavirus nog jaren, mogelijk zelfs tot 2025. In welke richting ontwikkelen economie en maatschappij zich dan? ABN AMRO zet in dit rapport een stap richting de toekomst door vier mogelijke scenario’s te identificeren. Deze zijn een uitvergroting van de maatschappelijke trends die door de virusuitbraak zijn ontstaan of worden versterkt.

De intentie van het rapport is om ondernemers – maar ook beleidsbepalers – houvast te bieden. De geschetste werelden kunnen binnen de retailsector dienen als uitgangspunt bij strategische discussies en het toetsen van investeringsbeslissingen. De scenario’s zijn gebaseerd op twee fundamentele onzekerheden. Ten eerste is het om de ordening van economie en maatschappij te begrijpen relevant hoe we ons organiseren. Meer specifiek gaat het hier om de vraag of de overheid de bepalende factor is of juist de markt.

Ten tweede kennen wij in Nederland een hoge mate van solidariteit. De grote vraag is echter of we solidair met elkaar blijven en dit zelfs in toenemende mate wordt afgedwongen of dat het recht van de sterkste weldra geldt. Het antwoord kan ons vermogen tot collectieve besluiten over de zorg, het pensioen en de verdeling van inkomen en vermogen in de wielen rijden – of mogelijk juist het relatief vrije ondernemerschap en de keuzevrijheid van consumenten aan banden leggen. Hieruit ontstaat een matrix met vier verschillende scenario’s.

In dit rapport wordt vervolgens beschreven hoe de retailsector zich binnen deze scenario’s kan ontwikkelen. Elk scenario geeft ondernemers handvatten waarmee ze zich voor kunnen bereiden op de toekomst door in te spelen op ontwikkelingen die in meerdere scenario’s voorkomen, zoals de verduurzaming van de retailsector. Om tunnelvisie te voorkomen is de analyse tot stand gekomen met bijdrages van Hester Duursema, directeur bij belangenvereniging Detailhandel Nederland, en Femke den Hartog, manager corporate social responsbility bij branchevereniging INretail.

Whitepaper downloaden

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief van CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie